Media item

Open Cultuur Data - lessons-learned en toekomstperspectief

Deel 4 van 4 video’s over het Open Cultuur Data netwerk.

Meer

In totaal zijn er nu 35 Open Cultuur Datasets beschikbaar van 22 verschillende aanbieders. Er is een diverse verzameling van 40 apps gemaakt op basis van deze datasets. Uit onze ervaring met het bereiken van deze resultaten hebben we de volgende lessen vastgesteld die cruciaal waren voor dit succes, niet alleen voor ons, maar ook voor andere initiatieven:

  • Innovatoren lopen voorop. Door de juiste groep van erfgoed- en cultuurprofessionals aan te spreken die geloofden in de (potentiële) kracht van open data, die durfden te experimenteren hebben we een kleine maar krachtige kopgroep samengebracht die de weg kunnen banen voor anderen.
  • Creeër praktische voorbeelden. We hebben geleerd dat door open data in de praktijk te brengen en hergebruik actief te stimuleren, culturele organisaties overtuigd kunnen worden zich aan te sluiten bij de open data beweging.
  • Open data vereist een multidisciplinaire aanpak. Veel culturele instellingen hebben specifieke ideeeën over nieuwe applicaties en diensten op basis van hun data, maar dit is slechts een perspectief. Onze ervaring is dat het bij elkaar brengen van deze groep met de “buitenwereld” - de wereld van ontwikkelaars, ontwerpers en studenten, maar ook andere data-aanbieders en commerciële bedrijven - zeer nuttig is om instellingen te helpen inzicht te krijgen in nieuwe en innovatieve manieren om kunst en cultuur betekenisvol te maken in de digitale wereld.

Open Cultuur Data kijkt ook naar de toekomst. Nu veel datasets van ‘early adopters’ in de Nederlandse culturele sector beschikbaar zijn voor hergebruik, ontstaat ook de noodzaak de effecten hiervan meetbaar te maken. Veel belanghebbenden hebben ons laten weten dat een meetmodel om de impact van open data inzichtelijk te maken nodig is is om bewijs te verzamelen dat dit van groot belang is. Open Culture Data zal dit model (GLAMetrics) hiertoe ontwikkelen. Verder heeft Creative Commons Nederland in samenwerking met Open Cultuur Data op de online Peer2Peer University gratis lesmateriaal ontwikkeld voor cultuurprofessionals met een interesse in open data, gebaseerd op de masterclass. Ten slotte is de eerste internationale spin-off van Open Cultuur Data gelanceerd in België in 2012, die in september 2013 zijn eerste eigen hackathon organiseert. De komende jaren hopen we een flinke toename te zien van vrij herbruikbare collecties binnen een immer groeiende en verbonden erfgoed- en cultuurgemeenschap.

Meer informatie: http://www.opencultuurdata.nl/ en http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/open-culture-data-opening-glam-data-bottom-up/

Deel 1: Open Cultuur Data - van ad-hoc activity naar solide network
Deel 2: Open Cultuur Data - data openstellen: masterclass en inventarisatie voordelen en risico’s
Deel 3: Open Cultuur Data - app competitie: resultaten en lessons-learned

Deze video is geproduceerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met Kennisland, in het kader van het grootschalige digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst.

Beeld en Geluid herbergt ruim 800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek van 1898 tot nu, en maakt zijn collecties toegankelijk voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, creatieve sector, onderwijs en het algemeen publiek. Kennisland werkt aan maatschappelijke vernieuwing en doet onderzoek, geeft advies en ontwikkelt interventies voor een sterke kennissamenleving. Beeld en Geluid en Kennisland zijn beide partner in Beelden voor de Toekomst, een grootschalig digitaliseringsproject waarbinnen vier instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland redden door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek.

Creator:
Sebastiaan ter Burg (regie, montage, audio) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (producent)
Publication date:
24 April 2013
Length:
03:23

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Netherlands Institute for Sound and Vision
Tags: