Media item

Hiduplah Indonesia

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japanse propagandajournaal waarin achtereenvolgens de opleiding van Japanse marine piloten, terugkeer van Ir. Sukarno uit Celebes, bezoek van Sukarno aan Makassar en het graf van Diponegoro, defilé door Heiho's en scholieren, viering van de verjaardag van de Japanse Keizer op Borneo, Japanse officieren en Heiho's bij militaire opleidingsschool.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Titel: Hiduplah Indonsia (vert. Leve Indonesië) Nampo Hodo. Nippon Eigasha Djakarta. No. 38. 00.14 Tekst: (vert.) Leren gewennen aan de betekenis van de dood door onze zeemacht 00.21 Vliegtuig met draaiende schroef op vliegveld. Opname van de neus. Groep Japanse piloten. Japanse marineofficier in wit uniform geeft aanwijzingen 00.33 Japanse piloten in onderling overleg 00.38 Cabine met schroef van vliegtuig. Opstijgende militaire vliegtuigen; vliegtuig in de lucht (model?); Eskader in de lucht. Opname in cabine 01.14 Vliegtuigen ontwaren schip - torpedobootjager of lichte kruiser - op zee en voeren (schijn)aanval uit. Wedrom opnamen van vliegtuigen in de lucht 02.53 Tekst: (vert.) Koersen in de richting van de vrijheid. De Hoge Heer Ir. S. keert terug uit celebes 03.04 Station Gambir, Batavia; aankomende trein; Soekarno stapt uit (onduidelijk); hij wordt begroet door hoge officier 03.20 Soekarno komt naar buiten, begroet menigte toehoorders en houdt een toespraak 04.02 Aankomst van Soekarno te Makassar voor bezoek van 26 april tot 2 mei 1945 in Japans leger-vliegtuig. CU Soekarno 04.19 Plakaat met Arabische karakter op grafmuur. Tekst: (vert.) Bezoek aan het graf van Diponegro 04.21 Soekarno loopt voorbij en gaat bij het graf in gebed. Andere bezoekers bij het graf 04.40 Tekst: (vert.) Indonesische hulpsoldaten bij de zeemacht. Beeld: Groep Heiho's doet oefeningen voor Soekarno en gezelschap officieren. Groep in wit geklede Heiho's 05.12 Soekarno houdt toespraak, afgewisseld nmet beelden van luisterende Heiho's 05.25 Tekst: (vert.) 29/4 2605 Inwoners van Makassar krijgen de rood-witte vlag 05.31 Een Japanse officier rijkt een rood-witte vlag aan een stok uit aan en in adatcostuum geklede notabele. Groep Indonesische jongens en meisjes in de houding met een bord met opschrift: Zyosi-seinendan (vert.: jongere vrouwen hulpgroep). Heiho's met bord met opschrift: Heiho Gakko ( Heiho School ) 05.51 De vlag wordt gehesen terwijl de Heiho's salueren; publiek; dirigent slaat de maat 06.12 Groep notabelen in adatcostuum; schoolkinderen wuiven met rood-witte vlaggetjes; Publiek achter borden met opschriften: Arabizin en Indozin ( Arabieren en Indo-Europeanen). CU hoofden van schoolkinderen 06.28 Optocht, voorafgegaan door heiho's met Japanse en Indonesische vlaggen. Muziekkorps marcheert voorbij 06.45 Tekst: (vert.) Viering van de verjaardag van de keizer op Borneo 06.51 Wederom beelden van uitreiking van vlaggen, saluerende militairen, zingende Heiho's, beelden van publiek en optocht. Diverse borden met propaganda teksten zoals: Jonge mannen Uw land roept U 07.46 Tekst: (vert.) De geboorte van de natie komt op gang 07.54 In rijen opgestelde, zingend Heiho's; colonne marcherende Indonesische hulptroepen gaan aan het werk om een gebouw met voorerf op te knappen. Beelden van de werkzaamheden 09.05 Zuil met Japans opschrift, waaromheen Japanse en Indonesische militairen staan opgesteld. Beelden van groepen Indonesische hulptroepen in de houding; Rood-witte vlag wapperend aan vlaggestok; Opschriften met achtereenvolgens de namen Sumastra, Borneo, Celebes, Bali en Madoera. Wederom vlag 10.36 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
26 เมษายน 1945
Length:
10:50

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: