Media item

Pada Hari Peringatan pemerentah Tentara

Japanse propagandafilm (1941-1945). Deze film toont de herdenking door het Japanse leger c.q. de Japanse marine van de aanval op Pearl Harbor op 8 december 1941 met sportmanifestaties en een optocht.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Op de herdenkingsdag van het legerbestuur of militair bewind 00.07 Beeld: Plein met loodsen met Indonesisch publiek (ctr: de 8ste dag van de 12de maand te Makassar) 00.19 dat zich met spelletjes bezig houdt 00.29 Toeschouwers 00.35 Luidsprekerhuisje (zgn. Zingende Toren) op paal waarbij luisterende inwoners op de begane grond 00.44 Tekst: Openingsceremonie voor de sportieve ontmoeting 00.46 Beeld: Veld met vele Indonesiers in sportkleding met op de rechter flank 4 Japanse officieren in de houding 01.00 Vlaggendragers dragen Indonesische en andere vlaggen aan stokken 01.04 Japanse marineofficier op platform spreekt in rijen opgestelde schooljeugd en onderwijzers toe 01.12 Weg en veld met veel publiek waar 01.37 Estafette verlopen wordt door Indonesische meisjes. Tekst: Indonesië houdt wedstrijden 01.51 Beeld: Veld waarop Indonesische jongens gymnastiekoefeningen op de plaats uitvoeren 02.01 Toeschouwers 02.04 Rennende soldaten. Tekst: Wedstrijd voor soldaten 02.08 Beeld: Aankleedrace van soldaten 02.13 Indonesische dames op tribune applaudisseren 02.16 Beelden van de race 02.26 Toekijkende en applaudiserende Japanse militairen 02.28 Vrouwelijk publiek met kinderen 02.40 Spelmomenten uit een voetbalwedstrijd 02.51 Vrouwelijk publiek, spelmomenten uit voetbalmatch 02.56 Spelmomenten uit handbalwedstrijd, gadegeslagen door mannelijk publiek w.o. Japanse marine-officieren 03.12 Paarden worden opgetuigd voor een race 03.17 Beelden van de paardenrace en van de jockeys 03.50 Beelden van zeilwedstrijd met Makassaarse prauwen. Tekst : Wedstrijd van zeilprauwen 04.31 Beeld: Toeschouwers op de wal 04.36 Prijsuitreiking aan de winnaars 04.54 Tekst: Feestelijk versierde optocht ter viering van de overwinning in de oorlog 05.01 Beeld: Optocht met vaandels w.o. Japanse vlag en met paarden 05.26 Groep jongeren uit Borneo met bijbehorend naamdoek 05.31 Spandoek met naamsvermelding van Vorstendom Goa, gevolgd door groep in adatkleding met voetgangers en ruiters met lansen en een politieman op de fiets 06.13 Groep met naamdoek uit Timor met vrouwen in Timorese sarongs 06.21 Vrouwen in sarong en mannen met hoeden in oud-Portugese stijl 06.37 Spandoek met opschrift: Sumatra 06.38 Groep Indonesische schooljeugd met onderwijzers 06.41 Groep in Arabische kledij en met vlaggen 07.07 Klein muziekkorps marcheert voorbij 07.10 Groep met bloemstuk 07.17 Groep met naamdoek van de Boeginese volksgroep Makassar en met Japanse vlag 07.28 Tekst: Einde 07.31 Tekst: Sprekende film geproduceerd door Nippon Eigasja 07.32 Einde

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 มกราคม 1945
Length:
07:41

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: