Media item

Perkenan Kermerdekaan kepada Indonesia

Japanse propagandafilm (1941-1945). Mededeling door het Japanse Militaire bestuur aan de Indonesische leiders van de op 7 sept. 1944 te Tokio in de Rijksdag afgelegde verklaring van Eerste Minister Koiso betreffende de toekomstige vrijheid van Oost-Indonesië. Straatbeelden van Batavia, Japanse militairen, en juichende en zingende bevolking.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Japanse karakters 00.10 Nampo Hodo (vert.: Journaalfilm Zuidelijk gebied) 00.13 Extra 00.22 Titel: Kermerdekaan kepada Indonesia (vert.: goedkeuring vrijheid aan Indonesie) 00.24 Voorzijde gebouw Rechtshogeschool te Batavia. Politieagent bij de ingang 00.39 Generaal Moichiro Yamamoto leest mededeling voor aan journalisten 01.06 Soekarno in bespreking met Japanse officieren. C.U. Soekarno en Generaal Yamamoto 01.28 Houten luidsprekerhuisje op palen. Luisterende en juichende menigte. C.U. Indonesier die door megafoon spreekt. Wederom juichende menigte. Straatbeeld met zingende Indonesiers; vrachtauto met juichende bemanning 03.02 Bord met opschrift: Bangsa Indonesia memperkenankan merdeka (vert.: voor het Indonesische volk wordt vrijheid goedgevonden) 03.12 Juichende en het volkslied zingende bemanning op twee vrachtauto's. Auto rijdt voorbij; motorkap bedekt met rood-witte vlag. Toeschouwers langs de weg en huizen met Japanse vlaggen 03.57 Willemskerk, waar een herdenking van gevallenen plaats vindt. C.U. van Japans opschrift op bovenlicht van de kerk. Japanse officieren en militairen met vaandels opgesteld op voorerf Willemskerk salueren met hun sabels en buigen 04.37 Brandende kaars onder rouwgordijn met bloemen en rokend wierookvat 05.05 Voorzijde Paleis Koningsplein. Drie Japanse officieren en twee Indonesiers in burger lopen het bordes van het Paleis op. Drs. M. Hatta arriveert per Plymouth en loopt de paleistrap op. Grote auto voor trappen van paleis, Soekarno stapt uit, gekleed in zwart jacquet met borstkruis van Japanse ridderorde. Soekarno loopt paleis binnen 05.38 Zaal in Paleis Koningsplein. Twee Japanse officieren achter tafel met wit kleed en Japanse vlag (in de lijst van het portret van Kon. Wilhelmina) op de achtergrond. Buigende aanwezigen op de voorgrond 05.45 C.U. Japanse opperbevelhebber die mededeling voorleest. Indonesische tekst in onderschrift (vert.: Op de zevende dag van de negende maand van het negentiende regeringsjaar van Keizer Hirohito (d.i. 7 sept. 1944) heeft Eerste Minister Koiso aan de gehele wereld blijk gegeven dat Oost-Indonesie in de toekomst de vrijheid zal krijgen) 05.55 Japanse opperbevelhebber vervolgt toespraak tot staande aanwezigen. C.U. Soekarno. Vervolg toespraak Japanse officier 06.30 Soekarno loopt naar voren, buigt, haalt papier tevoorschijn en begint toespraak. Overzicht van de zaal. De Japanse opperbevelhebber. Soekarno vervolgt toespraak, waarin hij de Japanners bedankt maar tevens vraagt wanneer het Indonesische volk dan de vrijheid zal worden geschonken 08.27 Rij Japanse officieren 08.30 Soekarno loopt naar voren en roept met opgeheven armen driemaal: Banzai Tenno Heika (leve de keizer), daarin gevolgd door de aanwezigen 08.40 C.U. Japanse opperbevelhebber, die eveneens in een uitroep voorgaat, gevolgd door Soekarno en andere aanwezigen 08.48 Tekening van kinderen in rondedans. Tekst: Asia bersatoe (Azië wordt een). Nampo Hodo Tammat 08.56 Japanse karakters. Einde fragment

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 กันยายน 1944
Length:
08:56

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: