Media item

Westerbork Acte 4 (HD)

Acte 4 van de oorspronkelijke, ongemonteerde film die de Duitse Joden Breslauer en Jordan in 1944 gemaakt hebben van het leven in Kamp Westerbork, in opdracht van de Duitse kampcommandant Gemmeker. De film geeft een unieke kijk op het dagelijks leven in een concentratiekamp. De Westerbork-film is genomineerd voor het UNESCO Memory of the World Register voor documentair erfgoed.
Let op: sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren. 

Meer

Dit vierde en laatste deel toont opnamen van de landbouw, het houden van de schapen en paarden, de boomgaard en het poten op een grote boerderij in de omgeving van het kamp, waar gevangenen te werk zijn gesteld. Rijden met het smalspoortreintje voor stenentransport. Houthakken en -vervoeren in de bossen in de omgeving. Een protestantse openluchtkerkdienst in het kamp. Onderlinge voetbalwedstrijd voor de gevangenen tijdens het ontspannen.
Als laatste een optreden van het kamporkest met cabaretuitvoering en dans.
 
Onderstaande tijdcodes komen van een oude drager en wijken af:
 
00.00 Paard op de boerderij komt op de camera toelopen, poseert en eet uit de hand. Ander vospaard met veulen, dat met zijn moeder wegdraaft, en verderop door haar gezoogd wordt;
01.22 Het zoontje van de boer rijdt op het paard;
01.37 Ooien met lameren bij hoop schillen in weiland. Close-up van een lam. Schapen en lammeren in de wei;
02.21 De kapitale boerderij met zijn tuin;
02.30 Paard galoppeerd door de wei;
02.41 Opnamen vanuit het rijdende werktreintje buiten het kamp, achter de loc schommelen de wagentjes met stenen;
03.00 Jongens spitten met schoppen de grond in een boomgaard om;
04.04 Met een paard ploegen en vervolgens met de hand eggen van een
akker;
04.39 Groep jongens en meisjes verzorgen het aardappelpoten. De jongens maken de pootgaten, waar de meisjes de aardappels in laten vallen en de gaten dicht duwen. Regelmatig laten de meisjes hun draagzakken bijvullen met pootgoed;
06.01 Controleurs controleren de verrichte werkzaamheden;
06.07 De jongens en meisjes rusten uit op de heide van het naastgelegen land;
06.33 Vospaard trekt eg over het land;
06.48 Treintje rijdt verder. Bij de losplaat worden de volle karren door een paard verder getransporteerd vergezeld door de 'buitenploeg';
07.06 Meisjes lossen de stenen en stapelen ze op. Slow-motion beelden daarvan;
08.11 Een platte boerenkar wordt beladen met zuiveringsslib uit de waterzuiveringsinstallatie bij het kamp. Op de achtergrond is het kamp in de kale vlakte zichtbaar (omgeving Westerbork was inn de oorlogsjaren volledig onbegroeid);
09.03 Groep jongens en mannen, waaronder Nijstad, Keys en Hartz, trekt met opzichters het bos in om hout te gaan hakken. In het bos ligt reeds een stapel sparrenstammen, die door de opzichters opgemeten worden;
10.22 Twee jongens zagen met trekzaag op onoordeelkundige wijze een denneboom om (mogelijk al in najaar 1943);
11.05 De dennestam wordt van takken ontdaan;
11.37 In stukken zagen van stammen, waarna een meisje met menie een letter W op de stammen aanbrengt;
12.37 Opzichter hanteert meetlint en schuifmaat bij een stam. Jongens zagen ondertussen een volgende stam aan stukken, waarbij de trekzaag vastloopt;
13.55 De kamppredikant leest uit de bijbel tijdens een openluchtdienst;
14.01 Beelden van een voetbalwedstrijd op het sportveld tussen de barakken; grote mannelijke belangstelling langs de zijlijn;
16.05 Balletlerares (mw. Wiezel Heinemann) laat groep meisjes en vrouwen, die bijna allen in een short gekleed zijn, baletoefeningen doen;
17.05 Theaterorkest speelt intro voor een in het kamp te houden cabaret, revue- en balletuitvoering;
17.21 Opvoeren van sketches en balletstukjes door de in het kamp aanwezige amateur- en beroepsartiesten voor hun medegevangenen in het zogenaamde Westerbork-cabaret. De spelers zijn o.a. O. Aurich, F. Engel, mw. Pauli Engel, Steiner, Erigh, Roosen, en Jetty Kanter. (Een aantal zijn uit Duitsland gevluchte acteurs) Het orkestje met een vrouwelijke dirigent, begeleid het geheel. Na afloop buigen ze voor het publiek;
21.11 Zwart fragment;
21.30 Einde

Creator:
Geconfisqueerd oorlogsmateriaal / RIOD(NIOD) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
19 May 1944
Length:
21:53

Meer

Type:
video
Original format:
Film 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: