Mediabestand

De wasch (HD)

Voorlichtingsfilm over het wassen van kleding en huishoudtextiel waarbij gebruikt gemaakt wordt van o.a. bonloos wasmiddel en andere bonloze reinigingsmiddelen. Beelden, veelal in close-up, van het stap voor stap uitvoeren van het wassen van sterk vervuild en minder vervuild wasgoed, van kunstzijden stukken, dameskousen en herensokken en de speciale behandeling van bleek- en stijfselgoed.

Meer

 • Titel : De wasch
 • Tekst : Een film van de Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding;
 • Beeld : Jongetje springt in zijn bedje en wordt ondergestopt door zijn moeder op de avond voor de wasdag (noot 1). Moeder die lichtknop omdraait;
 • Gereedliggend wasgoed Moeder zet potten met zout en soda uit het aanrechtkastje klaar op het aanrecht;
 • 3 eetlepels bonloos wasmiddel worden uit pakje in teil geschept voor het weken van het wasgoed;
 • Kokend water wordt uit ketel op het wasmiddel gegoten. Emmer koud water wordt in teil gestort voor het weken van alle wasgoed in lauw-warm water;
 • 4 eetlepels zout worden in teil geschept. Kokend water wordt uit ketel op het zout gegoten. Emmers koud water worden in teil gestort voor het weken van ondergoed en minder vuile stukken;
 • Aandragen van mand boordevol wasgoed, waarvan het ondergoed en de minder vuile stukken in teil 2 en het overige wasgoed in teil 1 gegooid wordt;
 • Teil voor weken van vuil goed, dat de volgende dag gekookt zal worden (kookwas), wordt gevuld met vaatdoeken;
 • Kousen en kledingstukken van kunstzijde worden uit de mand op de grond gegooid en apart gehouden voor kort weken op de volgende morgen;
 • Teil met weekgoed dat onder water geduwd wordt, teil wordt afgedekt met jutezak. Tweede teil met weekgoed wordt afgedekt met overhemd;
 • Moeder schuift overgordijn van slaapkamerraam opzij op de (volgende) morgen van de wasdag;
 • Jongetje wordt gewekt en klimt met zijn speelgoeddier uit zijn bedje;
 • Hand van moeder voelt de temperatuur van het water in twee grijs geemailleerde wasemmers, toevoegen van 3 eetlepels zout uit stenen pot aan het water in de emmer;
 • De vorige avond apart gelegde stukken kunstzijden witgoed worden uit de mand in de emmer gestopt;
 • Tweetal shots van kunstzijdelabel R/R.T.B. in overhemden, die onder water gedompeld worden om kort te weken;
 • Drie eetlepels zout worden aan het water in tweede emmer toegevoegd. Sokken en kousen worden in de emmer gestopt en ondergedompeld om te weken;
 • Jutezak wordt van teil met weekgoed genomen en over beide emmers gelegd;
 • Teil met weekgoed wordt op stellage voor de wringer gezet, nog eens ondergedompeld, waarna moeder de rubberrollen van de wringer met vleugelmoer aandraait;
 • Weekgoed wordt door de wringer gehaald;
 • Teil met sterk vervuild weekwater wordt in gootsteen leeggestort;
 • Spoelen van het door de wringer gehaalde weekgoed, dat vervolgens nog eens door de wringer gehaald wordt;
 • Moeder haalt deksel van wasketel met warm water;
 • Pakje met opschrift : Bonloos zeepvervangend waschmiddel voor de Gezinswasch (NIET voor wol en zijde), waarvan de inhoud ter oplossing in het water gestort wordt;
 • Pakje met opschrift : Waschpoeder op de bon waarvan de inhoud in geemailleerd schaaltje gestort wordt, gevolgd door inhoud van tweede pakje;
 • Schaaltje wordt onder de kraan met hoeveelheid water gevuld waarna met eierklutser geroerd wordt; schaaltje met water gemengd waspoeder wordt in de wasketel geleegd en het sop tot schuim geklopt; moeder tilt wasketel van de stellage;
 • Giet een groot gedeelte van het sop uit de ketel in een lege teil voor het wassen van het minder vuile goed;
 • Giet emmer koud water in de ketel en stopt het sterk vervuilde goed in de ketel
 • Ontsteekt gasvlam onder de op het fornuis geplaatste ketel ter verhitting tot even onder het kookpunt;
 • Moeder tilt de teil met sop op stellage en stopt het minder vuile goed in de teil, die met doek afgedekt wordt, om het wasgoed een half uur te laten broeien;
 • Moeder maakt het bed op en stopt laken en deken in;
 • Haalt (na een half uur) doek van de teil, drukt het wasgoed nog eens onder water;
 • Het met de hand wassen van het wasgoed, dat meteen door de wringer
 • gehaald wordt;
 • MET een zacht wasborsteltje; borstelen van vuile plekken in wasgoed op een zacht plankje (geen wasbord);
 • Inwrijven met stuk zeep van vuile plek in doekje op het plankje. Het uitborstelen;
 • Moeder haalt aldus gewassen goed door de wringer en zet bak met gemangeld goed op het aanrecht;
 • Zet emmer, waarin kunstzijden stukken, in de gootsteen;
 • Knijpt, niet wringt, kunstzijden wasgoed uit. Gooit emmer leeg in de gootsteen. Knijpt, niet wringt, kousen en sokken uit tweede emmer uit. Gooit emmer met sterk vervuild weekwater leeg in de gootsteen;
 • Knijpt na spoelen kunstzijden stukken uit, knijpt na spoelen sokken en kousen uit;
 • Opkloppen van sop in teil de waarin het kunstzijden wasgoed gestopt wordt;
 • Sop wordt door kunstzijden overhemd geknepen (noot 3), getoond hoe schoon het is en door wringer gehaald, gevolgd door los boordje;
 • Borstelen met een zacht borsteltje van een losse overhemdenboord;
 • Moeder licht deksel van wasketel op het fornuis op, draait gasknop dicht, kijkt omhoog naar wekker die 10 uur 's morgens aanwijst;
 • Stopt gespoelde kousen en sokken in teil met sop. Wassen van een dameskous, het met een zacht borrsteltje schoonborstelen van de kous;
 • Wast en borstelt vervolgens herensokken;
 • Teil met vuil sop gebruikt om minder vuil goed, kunstzijden stukken, dameskousen en herensokken te wassen wordt in de gootsteen geleegd;
 • Moeder kijkt omhoog naar wekker die 10.16 aanwijst, haalt deksel van ketel, die zij leeggooit in teil waarin zij de kookwas wast. Met de hand wassen van de kookwas;
 • Harde borstel, borstelen van het sterke goed uit de kookwas op het gladde plankje en inwrijven met stukje zeep gevolgd door uitborstelen van een vuile plek;
 • Roestvlekken in een stuk wasgoed, dat uitgewrongen wordt. Een doosje met giftig zuringzout. Kokend water wordt in kommetje geschonken, de roestplekken over het kopje gelegd, met lepeltje zuringzout ingewreven waardoor de vlekken verdwijnen;
 • Moeder borstelt theedoek die zij door de wringer haalt waarna zij de teil wegtilt;
 • Ketel kokend water in de teil leeggiet, aangevuld met emmers koud water (spoelwater mag eerste keer niet te warm zijn), daarna het gewassen kookgoed in teil met spoelwater stort en spoelt door het steeds onder water te drukken;
 • Door de wringer halen van het wasgoed en van de sokken;
 • Moeder stort emmers koud water in de teil, doet het wasgoed erin en spoelt voor de tweede keer;
 • Door de wringer halen van reeds gevouwen stukken glad wasgoed (doeken e.d.);
 • Uitwringen en apart leggen van stukken wasgoed, die gebleekt moeten worden. Door de wringer halen van het te bleken wasgoed;
 • Door de wringer halen en apart leggen van te stijven stukken, gevolgd door sokken en kousen die op houten droogrekje gehangen worden;
 • Teil met volledig behandeld wasgoed. Moeder draagt teil naar buiten. Droogt drooglijn met doekje, hangt doek en pyama op;
 • Buurvrouw kijkt door ruit van keukendeur, stapt naar buiten en geeft moeder een hand waarna de dames de schoonheid van de opgehangen was bewonderen;
 • Fles bleekwater en kommetje staan klaar bij te bleken wasstukken. Kopje wordt half gevuld met bleekwater. Leeggooien kopje in emmer water, dat met de hand geroerd wordt. Bleekgoed wordt in de emmer gestopt;
 • Met houten lepel worden stukjes stijfsel in emaille pannetje geschept dat met water wordt gevuld. Dan wordt de stijfsel geroerd onder toevoeging van kokend water uit de waterketel, waarna weer koud water wordt toegevoegd, steeds onder het roeren;
 • Te stijven stukken worden in het pannetje gedompeld en het stijfsel door het wasgoed geknepen;
 • Wasgoed aan de drooglij;
 • Toedienen van eetlepel anti-chloor uit glazen potje aan emmer spoelwater om schadelijke werking van het bleekwater alsmede de reuk weg te nemen;
 • Spoelen van het bleekgoed in emmer met anti-chloor;
 • Vullen van emmer water en spoelen van bleekstukken, die na uitwringen, gevouwen en getoond worden;
 • Schone was aan de drooglijnen waartussen moeder zich verwijdert;
 • Tekst : Einde
 • Einde

Maker:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 januari 1943
Lengte:
15:55

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
Film 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: