Bagay ng midya

A night out in Amsterdam

Video remix made during a workshop at Video Vortex #6 in Amsterdam, 11-12 March 2011.

Meer

A particular night out in Amsterdam.

Tagapaglikha:
Consuela Tjong A Hung
Petsa ng paglalathala:
17 June 2011
Haba:
01:00

Meer

Uri:
video
Orihinal na ayos:
 
Tagagamit:
Instituut voor Netwerkcultuur
Mga tatak: