Media item

Plaatwellerij Velsen

Film footage of the production of steel oil and water tanks at the Plaatwellerij (a sheet metal works factory) in Velsen. The Plaatwellerij in Velsen was a part of Bronswerk Chemiebouw, of which the machine factory in Amersfoort was also a part. The Plaatwellerij then was passed on to the VMF-Stork company and has been located in Kerkrade as Stork Plaatwellerij since 1970.

Meer

00.00 Twee arbeiders assisteren bij het takelen van grote, centimeters dikke plaat op aanvoertafel 00.21 Plaat wordt wals ingeschoven tussen zware bovenwals en twee lichtere onderwalsen 00.30 Bovenwals zakt op de plaat, ashouder wordt op de as bevestigd en geborgd 00.36 Plaat wordt tussen de walsen langzaam rondgebogen tot een buis 00.48 Operator bedient handwiel op schakelkast. Plaat is tot buis vervormd 00.53 Buis wordt met haken uit de wals op brede rollenbaan getrokken 00.59 Grote vlakke plaat wordt wals ingevoerd en rondgewalsd waarbij ene uiteinde in een takel wordt opgevangen en rondgeleid waardoor manshoge cylinder ontstaat 01.35 Walsen van de plaat 01.40 Arbeider staat bovenwals in de gewalsde cylinder 01.44 Arbeider verbuigt, staande in cylinder, braam aan  uiteinde van de plaat en springt dan op de grond 01.49 Lasser steekt zittend op stapel platen zijn lasbrander aan, zet lasbril op en begint strook van plaat af te branden 02.05 Losbranden strook, vinger van opzichter wijst kaarsrechte kant aan waar strook is losgebrand 02.16 Lasser bevestigd lange electrode in zijn lasklem na tevoren opgebrande korte laspin verwijderd te hebben 02.23 Last dikke strip haaks op de plaat hetgeen met veel schel booglicht en dichte laswolken gepaard gaat 02.30 Grote ronde deksel met opstaande rand wordt van de grond overeind getakeld en tegen gereedstaande cylinder geplaatst 02.50 Lasser klimt via ladder op tank in wording, geeft anderen instructies om deksel aan te drukken en begint  te lassen 03.15 Zware mechanische lasbrander verhit korte dikwandige buis 03.21 Verhitten buisnaad 03.28 Brander wordt teruggetrokken, velssteun in de buis onder de buisnaad geschoven waarna direct drie  arbeiders met voorhamers de naad dichtpletten 03.35 Verwijderen lasslak met een lasbijl 03.40 Gedeeltelijk dichtgeplette naad 03.47 Brander verhit volgend stuk 03.55 Met voorhamers wordt roodgloeiend buissegment dichtgeplet 04.04 Bijl verwijdert lasslak 04.11 Gereedgekomen tank wordt vanaf houten steiger te water gelaten en omgetrokken 04.26 Havenschuit met deklading tanks sleept grote tank achter zich aan het Noordzeekanaal over 04.40 EINDE

Creator:
Netherlands Institute for Sound and Vision (curator)
Publication date:
31 December 1924
Length:
04:41

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: