Mediabestand

Nederlands-Indië voor 1942

Veertiende deel van een serie vooroorlogse opnamen van Baroe Nederlands-Indie.

Meer

Dit deel bevat een groot aantal stock-shots van het leven in de grote steden van West-Java. Achtereenvolgens ziet men o.a. : - post- en passagiersvervoer per KLM en KNILM, o.a. met de Zilverreiger - straatbeelden van Bandoeng met o.a. villa Isola en hotel Homann, maar ook andere belangrijke panden in de stad - mannen, vrouwen en paarden wassen zich (worden gewassen) in het Molenvliet te Batavia - wegwijzer bij Malang - straatbeelden met auto's en trams in Batavia, o.a. van Molenvliet, Uitkijk, Waterlooplein, Koningsplein, en Pasar Baroe - markante gebouwen in en rond de hoofdstad, als de Portugese kerk, huis Rustenburg, het Landsarchief, hotel Des Indes en paleis Rijswijk - een Indonesische begrafenisstoet 00.00 Grondpersoneel laadt postzakken in vliegtuig. Een vliegtuigneus met opschrift Zilverreiger (noot 1) en van postzakken 00.16 Inladen van postzakken en bagage in achterlaadruim van Douglas DC-3 met registratie PH-ARZ 00.34 Bemanning in shorts gaat aan boord evenals passagiers 00.52 Neus van het vliegtuig met opschrift KLM terwijl propellers beginnen te draaien 01.04 Vliegtuig taxiet weg van hangar. Vliegtuig in de lucht 01.15 Taxiende DC-3 met op de neus KNILM enn registratie PK-ATP en van vliegtuigneus met opschrift KNILM Royal Netherlands Indies Airways 01.41 Optoppen (tanken) van vliegtuigbrandstof uit tankauto van de Shell 01.44 Overvliegend vliegtuig 01.49 Voorgevel Technische Hogeschool te Bandoeng 02.15 Villa Isola te Bandoeng 02.37 Pikolandragers met pisangs 02.50 Europese villawijk in Bandoeng 03.23 Gebouw Departement van Gouvernementsbedrijven 03.31 Verschillende Europese villa's 04.08 Park met villa Isola op de achtergrond. Achtergevel van villa Isola 04.26 Straatverkeer 04.33 Gebouwen te Bandoeng w.o. kerk 04.41 Gebouw Javasche Bank, gebouw Ned. Indische Spoorwegen, voorgevel Hotel Savoy-Homann, hoofdpostkantoor 06.05 Wapperende Nederlandse vlag 06.37 Braga, voornaamste winkelstraat in Bandoeng met stadsverkeer, gefilmd vanuit verschillende camerahoeken 07.00 Winkels met passanten 07.08 Verkoper met klant 07.12 Voetgangers en straatverkeer 07.27 Rij wachtenden en warongs bij het Gouvernements Pandhuis 07.37 Chinees graf 07.41 Rijsthandel Thie Heng Tjoek met passerend verkeer 07.50 Straatverkeer en voetgangers in winkelbuurt 08.33 Rijen Chinese winkels met passerend verkeer en voetgangers 08.49 Chinese tempel bij begraafplaats 09.25 Straatverkeer 08.30 Scenes van mannen en vrouwen die de was doen in de kali aan het Molenvliet te Batavia; vrouwen en kinderen met wasgoed. Wassende vrouwen aan het Molenvliet (noot 2) 10.24 Vrouwen aan de oever, druk in de weer 10.34 Paarden worden gewassen. Opslag van bamboe bij kanaal en op vaartuigen in Batavia-Benedenstad 10.51 Wassende mannen en vrouwen. Badende kinderen 11.27 Mannen tijdens het avondgebed 11.33 Baden en andere huiselijke scenes in en bij kanaal 11.47 Pikolandrager met warong 11.52 Verkoop langs de weg 12.00 Kind, moeder en grootmoeder 12.07 Vijf vogelkooien opgehangen in boom 12.10 Wassende vrouwen in kali 12.15 Stroomversnelling 12.20 Met fuik vissende vrouw (noot 3) 12.27 Stroomversnellingen 12.39 Wassende vrouwen en kinderen 13.11 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pakhuizen (noot 4) in de benedenstad van Batavia waar prauwen voorbijvaren 13.31 Vissershaven in de benedenstad. Paarden in prauwen 13.51 Vrouw vist met fuik 14.05 Verkeer op Molenvliet 14.20 Chinese vrouw hangt wasgoed te drogen op binnenplaats 14.35 Pasarscene ; groep kinderen 14.45 Verkeer op Molenvliet w.o. passerende electrische tram, dienstauto met standaard en opelette 15.50 Pasarscenes 15.59 Wassende vrouwen 16.00 Voetgangers en verkeer op Pasar Baroe te Batavia 16.31 Glijbaan in zwembad. Toeschouwers op het terras 16.39 Wegwijzer in omgeving Malang met opschriften Djember 185, Blitar 65 en Kepandjen en andere plaatsnamen 16.41 Europese kinderen te paard met inheemse begeleiders 16.50 Bamboebrug met pikolandragers en voetgangers 17.04 Optocht van Indo-Europeanen met vaandel met opschrift V.C. (Vaderlandse Club) (noot 5) 17.15 Deelnemers etend aan Europees-gedekte tafel. Van spreker en van in smoking met topi geklede deelnemer 17.44 Rij bekkenslagers 17.48 Optocht V.C. met in smoking geklede heer in het midden 17.57 Toeschouwers bij optocht waarin met vlag, waarop halve maan en ster, zwaaiende Indonesier (noot 6) 18.05 Lijkkist gedragen door 8 in het zwart geklede Indonesiers. Begrafenisstoet met in het wit geklede voorganger en pajong boven de kist 18.25 Kanaal met vissersprauwen, spiegel van overdekte prauw 18.44 Vissershaven met overdekte en open prauwen. Passerende prauwen 19.07 De Uitkijk (noot 7) in de haven van Batavia, wachthuis 19.17 Pakhuis met walgang (noot 8) bij Uitkijk. Binnenplaats 19.26 Het Heilig Kanon te Batavia met bloemenoffer brengende bezoekers (noot 9). De vuist van het kanon en bloemenschat 19.44 Wachthuisje en pakhuizen. Vervallen toegangspoort 20.08 Vlot op kanaal. Oud-Hollandse ophaalbrug 20.27 Portugese Kerk (noot 10) 20.38 Voorgevel hoofdgebouw Landsarchief aan het Molenvliet (noot 11). Entree Landsarchief met gebeeldhouwd bovenlicht 20.45 Pilaren van toegangshek met opschrift : Rustenburg. Voorgevel Landhuis Rustenburg 21.04 Toegangstrap voor entree paleis van de GG op Rijswijk 21.14 Voorgevel Stadhuis van Batavia (noot 12). Voorgevel Paleis GG op Rijswijk 21.30 Gebouw met toren 21.44 Voorgevel en entree met opschrift S.M.N. Passagekantoor R.L. (noot 13) 22.00 Voorgevel Geneeskundige Hogeschool. Voorgevel en zijgevel gebouw de Factory van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. 22.23 Hoofdingang Museum Bataviaasc Genootschap waar bezoekers binnengaan 22.34 R.K. Kathedraal aan het Waterlooplein te Batavia 22.39 Viertal sigaret rokende Indonesiers, waarvan twee vermoedelijk zgn. djaga's (wachten, oppassers) 22.51 Opelette met opschrift: Excelsior 22.55 Oppassers (noot 14) 23.01 Uit- en instappende passagiers voor opelette met opschrift Dunlop; rij sado's met paardentractie 23.10 Zij-aanzicht hoofdgebouw Hotel des Indes (noot 15) 23.17 Standbeeld van J.P. Coen voor Paleis van Daendels op Waterlooplein 23.33 Pikolandragers met verschillende vrachten w.o. manden, keukengerei en houtblokjes. Vervoer met mankracht van bilikken wanden en rotanmeubilair 24.15 Overzicht Rijswijkstraat met verkeer met links ingang van Societeit De Harmonie, gefilmd vanaf Molenvliet 24.25 Verkeer op Pasar Baroe waar Europese dames wandelen 24.39 Spoorwegovergang op Koningsplein-Zuid 24.44 Inheemse vrouwen stappen in sado 24.49 Trein rijdt langs gesloten overweg Koningsplein-Zuid. Hekken van de overweg gaan open en het verkeer komt weer op gang 25.15 Publiek wandelend op Pasar Baroe (noot 16) 25.25 Tweetal inheemse verkeersagenten 25.29 Sigaret (strootje) rokende man 25.34 EINDE

Maker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 januari 1939
Lengte:
25:36

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: