Mediabestand

Hora est

Acte 1

Eerste deel van zesdelige documentaire film over de universitaire wereld van Utrecht. In dit deel maakt een Oud-Alumnus (oud-student), thans heer van middelbare leeftijd, een wandeling door Utrecht, over besneeuwde straten langs grachten, ziet gebouwen van instellingen en komt terecht bij de Sterrenwacht, waar gesprekspartner conversatie moet afbreken voor waarneming van uitbarsting op de zon. Dame met kat in boodschappentas op zoek naar kliniek voor haar huisdier, komt via Veterinaire Faculteit voor grote dieren (paarden) en laboratorium voor "kleine dieren" (microscopisch onderzoek van bacteriën) bij het gezochte instituut.

Meer

00.00 SHOTS: Inzoomen op Dom en Domkerk te Utrecht. Heer van middelbare leeftijd ziet drie scholiertjes zich naar school reppen als kerkklok negen uur aanwijst en slaat, en volgt hen naar het schoolgebouw waarvoor onderwijzer staat die in zijn handen klapt en roept: "Het is Tijd !" en het drietal naar binnenloodst. Heer kijkt op zijn zakhorloge en vervolgt zijn weg; 01.35 Wandelt met wandelstok over besneeuwde straten, links en rechts en opkijkend naar oa balkon in barokstijl. Tussenshots van drie schilderijen in Rubensstijl. Stadbeelden die hem soms bekend voorkomen zoals straatplaveisel, fontein of gevels, soms onbekend zoals verkeersagent, City-theater of het, volgens naambord, Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut. Ziet dan drie studenten van de fiets stappen en een pand binnengaan; 03.19 Hij ziet naambord van Instituut voor vergelijkend Literatuur-Onderzoek der Rijksuniversiteit aan hem bekende gevel en schreeuwende, hem onbekende, bioscoopreclame, bekend fontein, onbekende verkeersagent, bekend plaveisel. De heer, die in gedachten gang van de drie studenten in volgt. Studente neemt boeken in ontvangst bij de portiersloge, tekent presentielijst, loopt met de twee studenten door gangen, neemt in kamer boek uit stelling, gaat zitten en bladert in 'Verzamelde Gedichten' van H. Marsman; 05.25 Heer wandelt steeds rondkijkend verder, blijft tenslotte staan en ziet op naar gevel. Cu studente en van tekst van gedicht, dat, gedeclameerd door vrouwenstem, beelden van gevel, grachtenpanden, brug, rijk gebeeldhouwde deur en sous-terrains in het water, kale bomen in de grachtenkade en een leeg kruispunt begeleidt; 07.05 Hij klopt sneeuw van zijn schoenen en loopt verder terwijl declamatiestem de opdoemende beelden van stilstaand grachtwater, bomen en besneeuwd park begeleiden. Komt tenslotte bij gebouw, ziet vermelding 'Sterrenwacht' boven entree en belt aan. Stem begeleidt beeld van op heuvel gelegen complex en van de singel aan de voet waarin zwanen drijven. Pan langs het complex op de heuvel; 08.40 Hij volgt medewerker, wordt hartelijk begroet door oude vriend in witte stofjas, wordt meegenomen naar bibliotheek waar via huistelefoon koffie besteld wordt. Oude vriend, genaamd Steenhouwer, vertelt over samenwerking met de PTT in Nederhorst-den-Berg, waar men tengevolge van zonnevlammen storingen in het radiotelefonisch en -telegrafisch verkeer heeft. Steenhouwer onderbreekt het gesprek voor telefoontje uit Nederhorst-den-Berg, waar medewerker hem attendeert op waargenomen flair in opgegeven kwadrant. terwijl gast boek bekijkt, flarden van gesprek hoort en in de fel schijnende zon kijkt; 11.27 Meetapparatuur in Nederhorst-den-Berg. Buiten op het dak van Sterrenwacht wordt practicum in waarneming onderbroken, hoofd-assistent laat studenten achter en hij en Steenhouwer spoeden zich naar naastgelegen, instrumenten beschermende, overkapping, die weggereden wordt waarna de beide wetenschappers spiegels afstellen, trap naar observatiekamer afdalen. Glasplaat wordt aangebracht en in de donkere kamer uit bakje met ontwikkelaar gevist. Dak van draaiende Sterrenwachtkoepel klapt open. Uitvergrote opnamen van oplaaiende vlammen op zonne-oppervlak; 13.46 Straat langs de instelling. Studenten op het dak kijken onder grote hilariteit door kijker naar ondersteboven liggende kop van kat in boodschappentas van dame op straat die heer (hoofdpersoon) de weg vraagt. naar verbasterde naam van Veterinaire Hogeschool. Hij wijst haar de weg naar de Biltstraat, waar zij pand binnengaat, in zaal komt waar paard in box vastgebonden, vervolgens op de zijde gelegd wordt, en te horen krijgt dat hier alleen "zukke beesten" (wijd gespreide armen van de medewerker) behandeld worden. Verlaat de zaal; 15.57 En het pand; komt terecht bij, volgens naambord, Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten, waar binnen laborant door microscoop microben bekijkt, hoort dat zij kat bij zich heeft en antwoordt, dat er bij hem alleen "zulke kleine dieren" (gebaar van minieme afstand tussen duim en wijsvinger) behandeld worden, en geeft haar het juiste adres; 16.47 Met de poes in de tas loopt zij verder en het terrein van, volgens naambord, 'Kliniek voor kleine huisdieren' aan de Alexander Numankade op; 17.09 Eindleader; 17.11 EINDE.

Maker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 maart 1956
Lengte:
17:10

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: