Media item

Houen zo!

Acte 1

Film van Herman van der Horst over de wederopbouw van het stadscentrum van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Eerste acte van 'Houen zo'. In dit deel beelden van de nog bestaande ruïne van de Sint Laurenskerk, symbool van de verwoestigen, terwijl de meeste andere puinhopen verwijderd zijn en aan de Coolsingel de herbouw op gang gekomen is, oa. van de Bijenkorf. Verder beelden van het weer drukker wordend verkeer bij de Willemsbrug (verkeersagent) en de activiteiten van vracht- en sleepboten in de havens. Ook kleine dingen in de stad krijgen de aandacht, zoals een duivenmelker.

Meer

00.00 Zwaar beschadigde deur van de Grote- of St. Laurenskerk In beeld verschijnt boodschap van Clarence E. Hunter. Beeld wordt begeleid door carillonmuziek en klokslagen. Tekst: Houen zo. Volgen namen van producent e.a. 00.32 Beeld: Zon beschijnt verwoest kerkinterieur 00.45 Duiven vliegen op van overeind gebleven muren 00.49 Oorlogsinvalide met 1 been loopt steunend op krukken over de vierkante plavuizen van de kerkvloer 00.54 Zich in warme zon koesterende uil 00.58 Invalide loopt verder, blijft hier en daar staan en kijkt op naar de uil, leest inscriptie op grafzerk in de vloer 01.28 Jongens rennen over met verf genummerde steenblokken bij de kerk 01.37 Beeld van de invalide 01.51 Vlucht duiven vliegt laagscherend rond terwijl 02.02 Duivenmelker met klokkend geluid en het schudden van pan met voer de vogels naar de til lokt waar ze tenslotte op neer strijken 02.27 Hij voert de duiven, korrels pikkende duiven op het duivenplat, ineens weer opvliegend 02.34 Duivenmelker steunt met ellebogen op het dakmuurtje en laat zijn blik gaan over de omgeving 02.48 Lege vlakte doorsneden met provisorische wegen, eens het dichtbebouwde hart van de stad. Alles veilig-signaal van luchtalarmsirene weerklinkt 03.02 Duivenmelker in gedachten verzonken buigt zich voorover als hij geluid van heimachine hoort 03.11 Heistelling van bovenaf gezien, machinist die met linkerhand stoommachine, met rechts handle van lier bedient 03.24 Op- en neergaand heiblok, beeld machinist 03.30 Gebouw in bouwsteigers 03.44 Beiaardier bespeelt klavier van carillon 04.05 Panorama van gedeeltelijk herbouwd hart van Rotterdam 04.13 Straatveger bezemt smal aflopend straatje 04.18 Visser in roeibootje liert groot vierkant visnet omhoog waarbij 2 jongens vanaf de brug toekijken, net verschijnt aan de oppervlakte met middenin wat spartelende vissen. Jongens juichen, maken spottende opmerking en gaan op de loop 04.38 Surveillerende agent loopt langzaam over de brug, beiaardier bespeelt het klavier 04.50 Nog niet voltooid gebouw van de Bijenkorf aan de Coolsingel 04.57 4-tal bereden agenten, fietsers op het Hofplein, fietsers op de Willemsbrug 05.22 Verkeer regelende agent bij oprit van Willemsbrug 05.34 Jongens gooien hun schooltassen over de muur van de brugoprit, klimmen er achter aan en kijken 05.42 Bereden agent die tamboer- en pijperkorps van de Marinierskapel en een afdeling mariniers in service-dress over de brug voorafgaat 06.21 Oorlogsinvalide, Bronzen Kruis in zijn knoopsgat, wendt langzaam het hoofd 06.24 Vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman afgemeerd op de boei in de rivier 06.30 Zwarte rookwolken uitbrakende schoorsteen van riviersleepboot, dekzwabberende dekknechten 06.47 Dekknecht zwabbert dek, dekknecht lost voortros van stuurboordbolder 06.55 Afvarende sleepboot, tweede sleepboot steekt af 07.07 Sleepbootkapitein leunt op onderraam van de stuurhut en luistert naar per luidspreker meegedeelde instructies 07.10 Bedrijfsleider spreekt in handmicrofoon de namen van de sleepboten die de tanker Cosmos 5 van stroom naar Pernis moeten slepen en daarna de Europa Netherlands. Sleepbootkapitein antwoordt bevestigend door aan touw van scheepshoorn te trekken 07.27 Opstomende sleepboot, kapitein aan horizontaal stuurrad, zijn collega aan verticaal stuurrad, rechterhand op de brugtelegraaf 07.41 Met volle kracht opstomende sleepboot Engeland van Wijsmuller, machinist komt omhoog uit machinekamer onderdeks en kijkt rond 07.50 Druk scheepvaartverkeer op de rivier 08.08 Opspattende boeggolf, machinist, boot van de havenpolitie, diepliggende rijnaak, schipper die langs hoge scheepswand van vrachtschip Korea vaart 08.48 Verschillende hoog oprijzende voorstevens 09.05 Sleepbootkapitein in zijn stuurhut. Keesje wordt overgegooid naar voorschip van koopvaardijschip 09.11 Nauwer wordende ruimte tussen scheepswand en gangboord van langszij komende sleepboot, rondtollend stuurrad 09.17 Loods klimt tegen scheepswand hangende touwladder op 09.24 Zware sleeptros die vanaf het vrachtschip is uitgebracht, wordt op sleepboot ingehaald, kapitein leunt uit raam van stuurhut 09.32 Oog van sleeptros wordt geborgd, handgebaar van sleepboot naar vrachtschip. Fluitsingnaal gevende kapitein van het vrachtschip, die vervolgens het slepen vanaf de brug volgt 09.44 Brugtelegraaf gaat op Vol Vooruit, achtersteven sleepboot Hector uit Rotterdam, sleeptros komt strak te staan en sleepbootkapitein kijkt achterom naar zijn sleep 09.58 EINDE

Creator:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
1 студзеня 1952
Length:
09:56

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: