Mediabestand

Lage waterstand der rivieren belemmert de scheepsvaart

Weeknummer 53-50

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.

Meer

Door de lange droogteperiode in vele delen van Europa en ook in Nederland is het peil van de rivieren en het grondwater flink gezakt. Vooral in het oosten van het land zijn door het lage waterpeil sommige waterputten droog komen te staan en werden enkele gemeenten gedwongen om water van buiten te laten aanvoeren. Het lage waterpeil heeft vooral ernstige gevolgen voor de scheepvaart. Veel binnenschepen kunnen door het lage peil maximaal de helft van hun normale capaciteit beladen worden. SHOTS: meten waterpeil vanaf een boot en aflezen waterhoogte vanaf de oever van een rivier; vrouw haalt emmer op uit lege waterput en bij waterpomp; vrouwen en kinderen op de weg met emmers en grote pannen met water; binnenschepen op de Rijn; droge bedding Rijn; een schip op het droge door laag waterpeil.

Maker:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 januari 1953
Lengte:
01:43

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: