Media item

BZK-011012-3706

Adviespunt Klokkenluiders van start

Video Adviespunt Klokkenluiders van start door Rijksoverheid. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/videos/2012/10/01/adviespunt-klokkenluiders-van-start.html

Meer

Het Adviespunt Klokkenluiders is op 1 oktober 2012 van start gegaan. Het adviespunt is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven adviseert en ondersteunt.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mede namens minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het adviespunt geopend. Het Adviespunt Klokkenluiders is voor mensen op de werkvloer die vermoedens hebben van misstanden op het werk, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Creator:
Rijksoverheid
Publication date:
1 October 2012
Length:
02:23

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
effeietsanders
Tags: