Media item

Berita Film di Djawa nr. 2

Japanse propagandafilm (1941-1945). Nieuwsfilm, vervaardigd door Japanse propagandadienst, behandeld diverse onderwerpen. O.a. Viering van de verjaardag van de Japanse Keizer te Tokio, Aanval op Pearl Harbor, Aanval op en overgave van Singapore, Toespraken van Generaal Yamamoto en Ir. Soekarno te Batavia, In gebruikneming van een school, een brug en een voetbalveld, Parade van Indonesische jongeren.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.02 Tekst: Berita Film di Djawa diboeat oleh Nippon Eigasha Djawa. (vert.: Filmnieuws van Java vervaardigd door de Japanse Filmmij. Java) 00.10 Tekst: Berita Film di Djawa 00.13 Disinipoen Medan perang (vert.: hier is het oorlogsterrein) 00.16 No.2 00.19 Tekst: Pandanglah gambar ini dengan kekormatan jang sebesar-besarnja (vert.: bezie deze beelden met de grootste eerbied) 00.24 Tentjo-setsoe tahoen 2603 (vert.: verjaardag van de Keizer 1943) 00.32 Beeld: Kanaal met brug bij keizerlijk paleis te Tokio 00.37 Groep in de houding staande, saluerende en sabel presenterende Japanse officieren. (Hoornsignaal) 00.48 Japanners buigen en richten zich weer op 00.56 Tekst: Serangan jang djitoe terhadap Amerika dan Inggris (vert.: de rechtvaardige strijd tegen Amerika en Engeland) 01.02 Beeld: Aanval op Pearl Harbor van Japans vliegtuig uit opgenomen 01.07 Schuim van in water vallende torpedo 01.09 Ontploffend oorlogsschip 01.11 Overzichtsfoto van Pearl Harbor met brandende en exploderende marineschepen 01.15 Japanse hand op drukknop, vurend geschut 01.29 Aanvallende Javaanse troepen 01.32 Engelse krijgsgevangene begeleid door Japanse militairen 01.38 Vliegtuigwrak 01.40 Britse vlag in de modder 01.45 Overgave van Singapore aan de Japanners: Engelse delegatie met witte vlag op weg 01.52 Japanse tank rijdt voorbij gevolgd door Japanse soldaten op fietsen 02.00 Generaal Yamamoto, Senden Butjo (hoofd Propagandadienst), houdt toespraak, Indonesische vertaling in onderschrift 03.16 Soekarno houdt toespraak, Japanse onderschriften 04.01 Optocht van Indonesisch marinepersoneel, jongeren met rood-witte Japanse vlag en spandoeken met opschriften zoals Amerika dan Inggeris penjiksa manoesia (vert.: .....martelen mensen). In het centrum van Batavia, langs Centraal Station 04.51 Toeschouwers 04.52 Vervolg optocht, kinderen met Japanse vlaggetjes 05.04 Tekst: Pendjaga ketentrema (vert. bewaken van orde en rust) 05.08 Menigte op plein 05.12 Rijen Japanse officieren in de houding. Overzicht menigte. Japanse officier salueert, menigte buigt 05.28 Rij in het wit geklede Indonesiers. Voorlezende Japanse officier en luisterende Indonesiers. C.U. voorlezende Japanse officier met adjudant 05.46 Banier met Japanse karakters 05.50 Overzicht van plein (te Bandoeng) 05.57 C.U. Voorlezende Indonesier, band met rode bal om de arm. Luisterende menigte. C.U. Japanse officier. Wederom luisterende menigte 06.15 Banzai roepende Japanse militair en Indonesische burgers 06.17 Tekst: Pemboekaan Sekolah Tabib Tinggi (Djakarta) (vert.: opening van hogere school voor artsen) 06.22 Japans opschrift 06.27 In gelid opgestelde Indonesiers op voorerf van de Medische Hogeschool 06.31 Binnenrijdende auto's met Japanse en Indonesche vlag voorop, Japanse officieren stappen uit 06.56 Indonesische vrouwen en mannen in gelid opgesteld. Rijen Indonesiers buigen en richten zich weer op 07.12 Papier met Japanse tekst wordt door Indonesier voorgelezen. Weer rijen buigende Indonesiers en Japanse vlag aan vlaggestok 07.32 Tekst: Djembatan Tangerang telah-selesai (Tangerang) (vert.: de brug bij Tangerang is gereed gekomen) 07.36 Beeld: Japans opschrift op bord aan paal. Brug over rivier. Doorknippen van lint door Japanse officier met gevolg 07.51 Offerande wordt door Indonesiers met muziek over de brug gedragen. Toeschouwers 08.00 Begraven van buffelkop 08.12 Japanse officieren lopen over brug, gevolgd door Indonesische functionarissen en de bevolking 08.34 Overzicht van de brug en de rivier 08.41 Tekst: Lapangan Olah-Ragah di Magelang (vert.: Voetbalveld te Magelang) 08.46 Overzicht van kennelijk pas aangelegd voetbalveld met toeschouwers langs de kant 08.56 Japans opschrift. Voorbijmarcherende Indonesiers 09.00 Japanse vlag aan vlaggestok. Tekst: op 25 april geopend. Schoolmeisjes met Japanse vlaggen voeren oefening uit. Toeschouwers. Schooljongens met Japanse vlaggen 09.19 Overzicht van de feestelijke opening 09.31 Hoogspringen en speerwerpen 09.48 Tekst: Pemoeda Indonesia di Zaman Baroe (vert.: Indonesische jongeren in de nieuwe tijd) 09.56 Plechtig hijsen van de Japanse vlag op het Koningsplein te Batavia. Overzicht van de plechtigheid, van balkon af opgenomen. Toeschouwers op de tribune 10.17 Japanse officier reikt vaandel met ster van de Indonesische hulptroepen uit 10.28 Rij Indonesiers met vaandels. Groepen Indonesiers in de houding met vaandels 10.36 Voorlezende Japanse officier bij vaandels. Wapperende Japanse vlag met Japanse karakters 11.19 Rij Indonesiers met Japanse petten op en stokken over de schouder. Indonesiers met stokken in de houding 11.24 Een Indonesiër 11.27 Japanse vlag en wederom voorlezende Japanse officier. Voorbij marcherende Indonesiers met vaandels en muziekkorps. 11.58 Saluerende Japanse officier op tribune. Wederom voorbijmarcherende Indonesiers met vaandels, stokken en patjoels (hakken) 12.47 Overzicht van parade 12.51 Awas mata-mata moesoeh. Tammat 12.59 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 January 1943
Length:
13:06

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: