Media item

Djawa Baharoe (6)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Deze Japanse nieuwsfilm bestaat, na de inleiding, uit drie gedeelten: De beediging c.q. benoeming tot legerofficier van cadetten, in aanwezigheid van Keizer Hirohito, Het bezoek van de Keizerin van Japan aan ziekenhuizen van Leger en Vloot, De viering van de gevallenen op 8 december 1942.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Draaiende filmcamera, bediend door Indonesische cameraman. Tekst: Nieuw-Java, Java Filmmaatschappij Extra (nieuw) afkomstig van Nippon News. Nr. 6. Bekijk deze beelden met de grootste eerbied. De zeer verheven zoon van de zonnegodin bezoekt de ceremoniele beediging van kadetten van het leger te Tokio (noot 1) 00.33 Beeld: Afdeling Japanse militairen presenteert sabel c.q. geweer 00.37 Keizer Hirohito, te paard op een schimmel, en zijn op zwarte paarden gezeten adjudanten en stafofficieren, komen naderbij 00.45 Close-up van Japanse militair, die zijn geweer presenteert. Afdeling militairen brengt het eerbewijs 00.50 Parade voor de keizer met legertrucks, trekkers en tanks 01.08 Deur met Japans opschrift, aangetreden militairen voor een gebouw 01.11 Drie officieren marcheren op, maken halt en front en groeten de Keizer, die, staande onder een baldakijn, het saluut beantwoordt 01.30 Overhandiging van een lijst, gevolgd door groeten over en weer door de officieren 01.45 Aangetreden afdeling kadetten, officieren brengen mededeling over en marcheren vervolgens af naar het door de troepen gevormde carre 02.11 Tekst: Het heeft H.M. de Keizerin behaagd blijk te geven van haar goedertierenheid door een bezoek van deelneming te brengen aan het ziekenhuis van leger en vloot te Tokio (spreker: begin december vorig jaar) 02.21 Drietal auto's geescorteerd door 4 motorzijspannen rijden door open, met vlaggen omzoomd hek 02.33 5 bedpatienten, gebogen voorover zittend, richten zich langzaam op nadat de westers geklede keizerin en haar gevolg gepasseerd zijn 02.41 Rij patienten buigt in verband met het hoge bezoek 02.47 Gezelschap staat in een doorgang en bekijkt foto's en urnen 03.01 Auto's en escorterende motorfietsen rijden met Japanse vlaggen versierde toegangspoort van ander gebouw in 03.06 Hofauto passeert de erewacht 03.20 Grote zaal met in carre opgestelde, buigende, patienten 03.26 Keizerin staat op een platform, officieren en officials opgesteld aan haar linker zijde 03.32 8 ambulante patiënten lopen naar het platform, gaan knielend zitten, en verheffen zich weer 03.39 Close-up van de zwarte, westerse kleding dragende keizerin met parelcollier en witte handschoenen 03.43 In het wit geklede mannen lopen onder toezicht van een officier met fietsen op hun nek over een platform en zetten dan hun fietsen neer (noot 2) 03.54 Tekst: 8.12.2602 di Tokio (8 december 1942 in Tokio) 04.03 Beeld: Optocht van militairen en burgers met vaandels bij de toegang tot het Keizerlijk paleis (noot 3) 04.16 Buigende Japanse vrouw met kind. Tweetal biddende vrouwen, buigende vrouw 04.23 Het voorgeschreven eerbewijs brengende afdeling militairen, juichende en met vlaggetjes zwaaiende schoolkinderen. Voorbijtrekkende burgers met vaandels 04.39 Militaire kapel, gevolgd door eenheid militairen, trekt voorbij. Shot van marcherende kapel 05.01 Voorgevel van een gebouw 05.09 Burgers op straat met een groot opschrift in het Japans op de achtergrond. Detailopname van Japans opschrift in een nis, vlag en leuzen op een gebouw 05.21 Grote ronde klok, die twee minuten voor 12 aanwijst 05.28 Straat met volkomen verstild verkeer, dat twee minuten stilte in acht neemt 05.38 Plein met frontmakende, witgeschoeide militairen en roerloos staand publiek. Op de gebouwen Japanse vlaggen 05.55 Beelden van de overal door de Japanse bevolking in acht genomen twee minuten stilte, waarbij men roerloos met gebogen hoofd blijft staan, zoals op voetgangers op straat, een man in zijn werkplaats, bezoekers van een bij een meer gelegen restaurant, vrouwen, een zittende man. Bloemschikkers met witte armbanden, staande bij een stapel houtblokken, een meisje met een vlag, de menigte in een park, 06.30 die het hoofd weer opricht na afloop van de 2 minuten 06.31 Menigte voor een met leuze en vlaggen versierde tribune in het Yasukuni park bij 8 december herdenking 06.51 Generaal Tojo, premier en minister van oorlog en een marine-officier. De wachtende menigte, groep rijk gedecoreerde vlag- en opperofficieren 07.11 Generaal Tojo houdt, staande op de tribune, een toespraak. Beelden van de luisterende menigte, Japanse militairen, Japanners met vaandels onder het gehoor 07.55 Generaal Tojo, op de rug en van opzij gefilmd tijdens zijn toespraak, die door de ten dele met witte banden om het hoofd getooide menigte met applaus begroet wordt 08.19 Japanse officier roept 3 keer Banzai], waarbij hij zijn armen gespreid opheft, hetgeen door de menigte met eveneens Banzai geroep beantwoord wordt 08.33 Einde

Creator:
Djawa Eiga Kosha (producer)
Publication date:
1 студзеня 1943
Length:
08:45

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: