Media item

Djawa Baharoe (7)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Het leven tijdens de Japanse bezetting in verschillende plaatsen in Indonesie, waaronder een aansporing tot het sparen van geld, het tentoonstellen van zelfgemaakte goederen en het verwijderen van het standbeeld van J.P. Coen, verder ook beelden van Japanse militaire activiteit te land, op zee en in de lucht, en van de medische hulpverlening die wordt aan de bevolking.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Djawa Baharoe. Djawa Eiga Keisha No. 7. Perangan Kisentsoe de Djawa 00.19 Berglandschap. Saluerende Japanse officieren met getrokken zwaarden 00.36 Djakarta. Groep buigende Indonesiers voor tribune op het Koningsplein 00.55 Vliegtuig in de lucht 01.00 Gras kappende Japanse soldaten, Indonesische burgers en jongetjes 01.26 Malang. Japanse soldaten rennen over straat, stenen monument bij bomen 01.39 Landschap met ontploffingen. Rennende en schietende Japanse soldaten 01.59 Japanners verzamelen zich in stad 02.11 Indonesisch vrouwenkoor onder Japanse dirigent zingt: Spaar uw geld 02.30 Straat met verkeer bij marktloods 02.35 Indonesiers staan voor loket van spaarbank, vrouwen en mannen leveren geld in. Spaarbankboekjes met Japanse karakters bedrukt 02.55 Propagandatekening om geld te sparen, niet thuis maar op de bank 04.56 Betjabestuurder met spaarbankboekje in de hand fietst voorbij. Opnieuw het zingend vrouwenkoor met Japanse pionobegeleiding 05.25 Tekst Stadsnieuws op Indonesische kampen 05.32 Huis met auto's ervoor, op voorgevel opschrift: Vertoning van zelf gemaakte goederen. Indonesisch publiek op voorerf en binnen de spullen bekijkend 05.58 Voorwerpen als borden, tafels, en horloges 06.10 verschillende handwerkslieden aan het werk, met o.a. weven en houtsnijwerk 06.28 Uitstalling met telramen 06.37 Uitstalling met weefgetouw in werking 06.56 Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen wordt verwijderd, terwijl Indonesische toeschouwers in de handen klappen 07.39 Indonesische mannen, vrouwen, en kinderen worden geregistreerd te Djokjakarta 08.01 Medische hulp voor Indonesische moeders met kinderen 08.23 Autobus met Japans opschrift rijdt voorbij ; stopt aan de halte, waarna Indonesische conductrice uitstapt en de kaartjes inneemt van passagiers die de bus verlaten 08.46 Interieur rijdende bus met conductrice in actie 09.18 Bus rijdt door verkeer 09.23 Zeeslag bij het eiland Rennell op 29 januari 1942 09.33 Cockpit Japans vliegtuig. Escader vliegtuigen in de lucht 10.24 Oorlogsschepen op zee, boegwater en ontploffende dieptebommen. Zijwand van oorlogsschip 11.22 Vliegtuigen in de lucht. Oorlogsschip aan de horizon 11.40 Einde

Creator:
Djawa Eiga Kosha (producer)
Publication date:
1 March 1943
Length:
11:54

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: