Mediabestand

Nampo Hodo (37)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japans journaal voor Indonesië, toont beelden van: de aanleg van tuinen en landbouwgebiedjes op braakliggende gronden, uitvoering van kratondansen, marcherende recruten, katoenverbouw, visvangst en -bereiding, verdediging van de dessa, schijngevecht met messen.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Kesehatan Rakjat Andjoeran 'Poetera'. Japanse karaktertekens 00.04 Tekst: Het leven in Indonesië. Berita Film di Djawa Journaal nr 37. Op kaart van Indonesië 00.17 Tekst: Nieuw leven, bewerking van braakliggende gronden 00.27 Kratonpoort met gebeeldhouwde ornamenten. Hovelingen, schildwacht en voorbijrijdend hofrijtuig 00.44 4 kratondanseressen geven een uitvoering op de voorgallerij 00.58 Afdeling jong militairen exerceert. Indonesiër kijkt toe als de recruten, met geweer over de schouder, in paradepas voorbij trekken 01.10 Kratonvrouwen aan het spinnewiel, zittend tegen de muur van 1 der verblijven 01.29 Hoveling met kris op de rug legt zaadjes in een tuintje in de kraton 01.48 Kratonvrouw bewerkt met patjol de grond van een der tuintjes 01.59 Stuk grond tussen een weg en een spoordijk wordt voor landbouw ontgonnen en beplant. Japans bord 02.16 Vrouw in tuintje in de wegberm, en anderen in een tuintje in een plantsoen bezig met groenteteelt 02.34 Tekst: Katoen. Beeld: Geplukte katoenbolletjes in geopende vrouwenhanden. Emmer vol katoenbolletjes 02.43 Jonge vrouw haalt katoenbolletjes uit emmer water, strooit er as overheen dat ze in de bolletjes wrijft. De bolletjes worden met 5 tegelijk in de grond gepoot 03.18 Welgestelde Indonesische familie bewerkt de grond in hun voortuin. Rij katoenstruiken langs de weg en in de achtertuin 03.43 Tekst: Vis. Animatietekening van een vis die in het middelpunt van de belangstelling staat 04.07 Vis in aquarium. Close-up van 'herkauwende' vis 04.23 Uitdeling vanaf laadbak van vrachtauto van pootvis aan dorpsbewoners 04.44 In kom rondzwemmende pootvisjes 04.52 Uitzetten van de visjes in geimproviseerd vijvertje in de tuin van Indonesische familie. De vissen in het vijvertje 05.33 Huisvader schept met bakoe volwassen vis uit zijn vijvertje. Close-up van jongste zoon met een levende vis in zijn handen 05.49 Dorpsbewoners vangen, staande in grote vijver volwassen vissen. Krioelende vissen in de vijver en in een mandje 06.04 Kookpan op vuur, waarin vis gebraden wordt 06.09 Gezelschap aan overvloedige maaltijd met schalen op verschillende wijze bereidde vis 06.22 Blonde jongeman met naast zich Indonesische dame legt nog een vis op zijn bord. Tafelgesprek tussen twee mannelijke gasten 06.41 Tekst : Verdediging van de dessa. Beeld: Heuvelrug waarlangs mannen omlaag rennen 06.58 Close-up van jonge dorpeling. Mannen rennen massaal op een teken met bamboe roetjings uit hun huizen en stellen zich in rijen op een open plek, waarna zij 'rechts richten', en in de houding blijven staan 07.27 Hard hollend rennen zij naar de hun aangegeven posities, dringend door kreupelhout en hoog gras 07.53 Krijger speurt naar een in het hoge gras verborgen strijder 08.02 Tekst: Handhaving van de strijdgeest. 08.09 Grasveld waarop twee jongens een schermgevecht met messen uitvoeren, onder het slaken van strijdkreten. Oudere mannen kijken verbeten toe. Close-up van de strijders, met verbeten gelaadsuitdrukking 09.02 Tekst : Indonesië [ Vrij of dood ] Beeld: Een der jonge strijders, verbeten kijkend en met bezweet lichaam 09.29 Getekende vertegenwoordigers van de Aziatische volkeren hand in hand in kring 09.35 Einde

Maker:
Berita Film di Djawa (producer)
Publicatiedatum:
7 januari 1944
Lengte:
10:00

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: