Media item

Sekoetoe Haroes Roentoeh

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japans filmjournaal uit de Tweede wereldoorlog met diverse onderwerpen: Bevordering van officieren, Inspectie van hulptroepen, Jaarmarkt te Makassar, Aanvalsoefening van hulptroepen te Soerabaja, Werkzaamheden van de bevolking op Timor, Toespraak Soekarno, Sportmanifestatie te Batavia.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Japanse karakters 00.08 Tekst: Berita film di Djawa diboeat oleh Nippon Eigasha Djawa (vert.: Filmjournaal op Java gemaakt door de Japanse Filmmaatschappij op Java) 00.15 Titel: Sekoetoe haroes roentoeh (vert.: De geallieerden moeten ineenstorten) 00.20 No. 15. 00.24 Tekst: Penerimaan tjalon opsir tentara pembela tanah air (vert.: Ontvangst van a.s. officieren van het verdedigingsleger van het grondgebied) 00.30 Beeld: Groep militairen. Japanse officier met adjudant salueert en meldt zich bij andere Japanse officier. Militairen in de houding. Groep Indonesische militairen in Japanse uniformen. Inspectie door Japanse officieren 01.37 C.U. Hoofd van Indonesische militair die toespraak houdt 01.56 Tekst: Perhatian oemoem (ter algemene attentie) 01.59 Beeld: Indonesisch publiek gaat poort binnen waarboven opschrift: Pasar Malam Oemoem Makassar 2603. (Jaarmarkt voor iedereen Makassar 1943). Overzicht van het terrein met bezoekers. Jeugdig publiek. 02.18 Dansuitvoering met fluitspeler. Rij dansende meisjes. C.U. hoofd van danseres, daarna toeschouwers en rij danseressen 02.52 Gecamoufleerde soldaat kruipend over veld. Onderschrift: Soerabaja. Groep soldaten in aanvalsoefening. C.U. Soldaat met geweer in de aanslag. Vervolg aanvalsoefening - op veld voor Gouverneurskantoor . 03.37 Bomen. Onderschrift: Poelau Timor (het eiland Timor). Onduidelijk beeld landschap , C.U. werkzaamheden aan - vliegtuigmotor. Onduidelijk beeld van aap in klapperboom (?), Bouw - met mankracht - van lemen - schuilkelders - 04.27 Div. opnamen m.b.t. landbouw. C.U. vruchten. Kudde varkens 04.53 Tekst: Rapat oemoem (algemene vergadering) 04.58 Beeld: Japanse vlag. Overzicht van vergaderzaal. Verschillende Indonesische sprekers afgewisseld door overzicht van de zaal en het buiten luisterend publiek 05.27 Soekarno bestijgt platform opgesteld voor tribune op het Koningsplein te Batavia, salueert en begint toespraak. Overzicht van de menigte op het plein. Vervolg toespraak Soekarno (( tekst: .... dit is een oorlog van geheel Azie, niet van Japan alleen ....)) C.U. Hoofden van luisterende Indonesiers en een luidspreker; vervolg toespraak Soekarno 06.36 Tekst: Pelantikan Djawa Rengo Tai Ikoe Kai (vert.: de installatie van de Java ....... ) 06.49 Parade van in het wit geklede jongens en meisjes-scholieren op het Koningsplein. C.U. Meisje met bord met opschrift: Sekolah Poeteri Istimewa (vert: bijzondere meisjesschool). Overzicht van de tribune op het Koningsplein; Japanse vlag aan vlaggestok. Jeugdig publiek 07.41 Meisjes geven uitvoering van ritmische gymnastiek, gevolgd door opnamen van diverse sportdemonstraties: hardlopen, speerwerpen, hoogspringen, discuswerpen, verspringen. Toeschouwers 08.32 Meisjes spelen korfbalwedstrijd. Overzicht van publiek, deels in bomen gezeten. Voetbalwedstrijd en toeschouwers 09.31 Tekst: Pendjagan Tanah Air (vert: bewaak uw grondgebied) 09.36 Einde fragment

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 มกราคม 1943
Length:
09:36

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: