Mediabestand

Bekerdja

Japanse propagandafilm (1941-1945). Indonesisch strijdlied uitgevoerd door een gemengd zangkoor met een vrouwelijke en mannelijke solist.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 37.23 Tekst: Zang en muziek uitgevoerd door Keimin Bunka Shidosjo (noot 1). Een film van Nippon Eigasja.Tekst tegen achtergrond van getekende groepssymbolen: 'Aan het werk ]' (noot 2) 37.37 Beeld: Zangkoor geuniformeerde Indonesische jongens zingt het in marstempo geschreven strijdlied Bekerdja 38.06 Meisjeskoor zingt het tweede couplet 38.35 Het jongens- en meisjeskoor zingt gezamenlijk het derde couplet 39.03 Tekening van fabriekshallen met rokende schoorstenen en stoker, die kolen op het vuur gooit. Een wit balletje springt op de maat van de muziek van woord naar woord van de indonesische ondertiteling tijdens het zingen door de jongens van het eerste couplet 39.36 Tekening van Balinese vrouw met naakte borsten en van in sarong en kabaja geklede Javaanse vrouw, de eerste met een bundel padi, de tweede met een mand met vruchten op het hoofd. Daarnaast een tani op een karbouw. Het witte balletje begeleidt de tekst van het door de meisjes gezongen tweede couplet 40.05 Tekening van prauw met vissers, Japanse vlag in top, op de golven van de zee, waarin verschillende tropische vissen zwemmen. Het witte balletje begeleidt de tekst van het gezamenlijk gezongen derde couplet 40.33 Tekening van de zangeres Njonja Roekiah en de zanger Toean Sarifin tijdens de uitvoering. Film toont close-up van Sarifin tijdens zijn solo van het eerste couplet, waarvan de tekst in ondertiteling verschijnt 41.05 Close-up van Roekiah tijdens haar solo van het tweede couplet, eveneens ondertiteld 41.32 Gezamenlijk zingen zij het derde couplet. 42.02 Inzoomen van het woord: Bekerdjalah. Beeld: Fabrieksarbeiders hanteren zware voorhamers bij het smeden van een witgloeiend stuk metaal op een aambeeld. Een fabriekshal waar onder Japans toezicht Indonesische jongeren draaibanken bedienen 42.38 Tani's bewerken sawagrond met patjols, rij vrouwen planten bibit. Oogstende vrouwen, tani's pikollen bundels rijst van de akker. Met padi beladen grobaks 43.07 Sampan sleept prauw naar de visgronden. Vissers roeien tweetal prauwen in juiste positie. Vissers halen het net op en binnenboord. Japanse vlag wappert aan de vlaggestok. Tekst : Einde 43.41 Einde

Maker:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publicatiedatum:
1 januari 1943
Lengte:
06:37

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: