Mediabestand

Barisan Pekerdja

Japanse propagandafilm (1941-1945). Voor de bevolking. Filmreportage tevens propagandafilm over de werving van Javaanse arbeidskrachten t.b.v. de Japanse oorlogsinspanning. Hoewel de aanmelding geheel vrijwillig leek, kon men toch spreken van ronselen omdat er grote druk werd uitgeoefend op de plaatselijke besturen om de bevolking voor dit doel te mobiliseren. Het lot van deze romusha's bleek uiteindelijk ellendig te zijn, dikwijls erger dan van de krijgsgevangenen. Door de Japanners veelal aan hun lot overgelaten, vielen zij ten offer aan honger en ziekten en werden, zo zij nog leefden in uitgemergelde toestand door de bevrijders aangetroffen. Men ziet de inlanders vertrekken uit de kampong en in Semarang aan boord van een schip gaan.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Arbeiderskorps ( noot 1 ). Beeld: Grote menigte plattelandsjongeren luistert naar Indonesisch zangduo, dat, staande op een geimproviseerd podium en begeleid door trompettist, strijdlied ten gehore brengt waarin opgeroepen wordt te arbeiden voor de vernietiging van Engeland en Amerika 01.35 De jongeren applaudisseren enthousiast. Indonesische opruier spreekt de menigte toe en wekt op tot steun aan het Japanse Leger in de oorlog teneinde Engeland en Amerika te vernietigen. Herhaaldelijk slaat hij hierbij met de gebalde vuist van de rechterhand in de open palm van zijn linkerhand 02.17 Het spandoek tegen het podium 02.38 Lange stoet boeren marcheert met spaden en patjols in de vallende avondschemering 03.03 Tekst : Voor de Wederopbouw van Nieuw-Azië. Beeld: Inheemse arbeiders duwen smalspoorlorrie naar een weg in aanleg, bouwen van een brug, wegenwalsen bij de aanleg van een vliegveld, arbeiders duwen zwaar beladen karren, terwijl anderen balken torsen. Aanleg van een spoorlijn, afgraven van een heuvel. Walsen van smalle weg. Bouw van een houten kustvaartuig. Fabriekshal waar wapens gemaakt worden 03.57 Buiten hangar geparkeerde vliegtuigen. Monteurs werken aan een vliegtuig in de hangar. Boeren ontginnen in grote getale met de patjol woeste grond voor de uitbreiding van de voedselproduktie 04.25 Tekst : Veel en belangrijk werk wacht op uw energie] Beeld : Kantoorgebouw met opschrift : Bureau Semarang Uitvoering Mobilisatie Arbeidskrachten. Interieur van het wervingsbureau waar Indonesische ambtenaren van het plaatselijk bestuur werkzaam zijn. Het hoofd van het wervingsbureau, telefonerend achter zijn bureau 04.55 Verwijsbord in het Indonesisch en Japans naar het kantoor van de Boepati (Regent). Het interieur, waar de regent met twee medewerkers confereert 05.05 Naambord bij het kantoor van de wedono (districtshoofd) die een telefoongesprek voert, terwijl zijn medewerkers confereren 05.17 Naambord van de loerah (dorpshoofd) van het dorp Bandardjo met daaronder een propaganda-affiche in het Javaans. Jongeren luisteren aandachtig naar de loerah. De loerah spreekt staande voor zijn ambtswoning de neergehurkte dorpsbewoners toe, die hem zwijgend aanhoren. Indonesische bestuursambtenaar spreekt na hem 05.49 Tekst : Een blijmoedig vertrek. Beeld : 2 jongeren nemen afscheid van hun ouders en nagewuifd door de dorpsgenoten, begeven zij zich op weg 06.38 Naambord in het Japans van het registratiebureau. Javaanse ambtenaar schrijft een vrijwilliger in, terwijl anderen toekijken. Autobus met vrijwilligers rijdt langs hagen toeschouwers, die met Japanse vlaggetjes zwaaien 07.08 Vrijwilligers staan met ontbloot bovenlijf in een rij voor een medisch onderzoek. Arts betast de milt van enige arbeiders. Arts beluistert met stethoscoop de longen van een arbeider en bevindt hem in orde. Tekenen met een duimaftrek voor de ontvangst van een som geld 07.48 De verzamelde arbeiders in afwachting van nadere aanwijzingen. Japanse autoriteit spreekt hun toe voor het station te Semarang. De echtgenotes van de genodigde Indonesische autoriteiten.; Close-up van de Japanse civiele autoriteit, die de arbeiders toespreekt 08.22 Lange stoet arbeiders trekt wuivend en zwaaiend naar het station ; trein met de arbeiders stoomt onder de overkapping uit, nagewuifd door de achterblijvers 08.50 Rokende scheepsschoorsteen. De arbeiders op het dek, wuivende arbeiders bij de laadmasten. 'Afduwers' wuiven met hun tropenhelmen naar de opvarenden. Het schip vaart langzaam weg 09.14 Einde

Maker:
onbekend (producer)
Publicatiedatum:
1 oktober 1943
Lengte:
09:13

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: