Media item

Reddingboot aan de Nederlandse kust

Acte 2

Tweede acte van een film over het reddingswezen van de NZHRM aan de Hollandse Noordzeekust. In dit deel de reddingsdiensten van Den Helder en Terschelling in actie met hun motorreddingsboten 'Dorus Rijkers', resp. 'Nicolaas Marius'. Men ziet de redders thuis in hun woning in het kustplaatsje, de vuurtorenwachter die bij naderende storm een noodsein opvangt, het met een rupsvoertuig naar het strand rijden van de reddingsboot op Terschelling. Tevens ziet men een geënsceneerde, spectaculaire opname van de redding van schipbreukelingen van een gekapseisd vrachtschip.

Meer

00.00 Roerganger en bemanningslid in ronde kuip van reddingboot, schipper komt uit ronde dakluikopening aan dek. Reddingboot slingert op zee 00.18 Motorstrandreddingboot Nicolaas Marius wordt achteruit de zee ingereden, tractor trekt motorstrandreddingboot naar zee 00.30 In oliegoed met zuidwester en zwemvest geklede schipper loopt mee, klimt met een bemanningslid via een trapje aan boord waarna tractor boot achterwaarts zee induwt 01.00 Met lange roeiriemen duwen twee varensgasten de boot door de branding, motor wordt aangezet en schipper neemt helmstok 01.19 Boot op golven van witschuimende branding 01.32 Roeireddingboot loopt op het strand waar bemanning eruit springt 01.39 Opschrift op grafsteen geplaatst op gezamenlijk graf van omgekomen zeelieden, overzicht van het kleine kerkhof 02.02 Schipper van reddingboot bezig, met schoenreparatie voor zijn huis, kijkt omhoog naar donker wordend zwerk, staat op terwijl hij zijn boordenknoopje vastmaakt, gaat naar binnen, tikt op het glas van de laag staande barometer, zet wijzer gelijk, loopt huiskamer binnen waar zijn vrouw zit te breien, zet radio aan waaruit stem van nieuwslezer een bericht over storm uit het noordwesten leest 02.44 Stormbal wordt gehesen, op het strand uitrollende golven. Windrimpels verdwijnen op het uitlopende water, stengels van helmgras buigen in de wind, schuimende branding, in de wind zwiepende stormbal, Omhoog kijkende varensgasten achter beregend vensterglas, ronddraaiende vuurtorenlamp, de man luistert naar radioverkeer van lichtschip Texel terwijl de stralen van het vuurtorenlicht rondzwiepen 03.39 Schipper Pieter Bos en zijn vrouw luisteren in hun woonkamer naar hetzelfde radioverkeer, foto's en schilderij voorstellende reddingsoperatie 03.54 Ronddraaiende lichtbundels van vuurtoren in de nacht, close-up ronddraaiende vuurtorenlampen 04.10 Hoge vuurtoren in het vroege daglicht, op strand uitrollende golven, vuurtoren, gezicht vanaf de toren op zee ten noordwesten van Texel 04.34 Bemanning van de Dorus Rijkers luistert in vooronder naar radioverkeer. Zee voor de Texelse kust 04.48 Boven golven uitstekende voorsteven van wrak op de Eierlandse gronden tussen Texel en Vlieland (noot 1) 04.55 Seinvlaggen MC aan vlaggentouw van het naar bakboord gekapseisd schip 05.00 Bemanning van reddingboot achter het windscherm van de kuip, Dorus Rijkers ploegt zwaar rollend door de zee 05.28 Voorsteven van het gezonken schip, Pieter Bos en van een opstapper (noot 2). Voorsteven van gezonken schip wordt gerond en opvarenden, die zich vastklemmen aan de ankerwinches op het voordek, worden zichtbaar 05.48 Gefilmd vanaf het wrak : Dorus Rijkers nadert het schip waarop schipbreukelingen gespannen uitkijken 05.56 Pieter Bos maakt armgebaar, reddingboot vaart op de voorsteven af, moeder en dochtertje Bos volgen op de radio thuis de stemmen in het radioverkeer, schilderij aan de muur 06.18 Schipbreukeling laat zich langs staande want in het springnet vallen terwijl Bos de dansende boot steeds dichterbij brengt waarna opvarenden een voor een kunnen overstappen van het wrak op de reddingboot 07.14 Schipbreukeling dankt zijn redders, op de golven dansende reddingboot houdt op het wrak aan waar schipbreukeling wacht. Bos manoeuvreert reddingboot met roer en motor, schipbreukeling stapt schielijk over 07.33 Kapitein van gezonken schip haalt seinvlaggen op het wrak in, terwijl de Dorus Rijkers voortgaat met overlevenden over te nemen. Kapitein werkt zich voorzichtig langs reddingslijn over het hellende dek naar wachtende reddingboot, geeft de vlaggen af en stapt meteen over, spoedt zich naar de kuip en bedankt Bot 08.45 Reddingboot tuft weg langs het wrak terwijl geredde kapitein mok koffie drinkt en mistroostig naar zijn schip kijkt 09.08 Vrouw van Pieter Bot hoort op scheepsband van de radio hoe de Dorus Rijkers redding aan Kijkduin meldt en glimlacht. Pieter Bot zet zijn zuidwester af, geeft teken aan bemanningslid die meteen reddingsvlag in top hijst 09.28 Dorus Rijkers zet koers naar de haven. Inzoomende tekst : Einde 09.40 EINDE

Noot 1: De nu volgende redding is geensceneerd
Noot 2: opstapper: vrijwillger die aan boord gaat, dwz. opstapt als een bemanningslid verhinderd is
Noot 3: seinvlaggen MC: Internationaal noodsein: Ik ben in nood en
verlang onmiddellijk hulp

Creator:
Multifilm (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
1 มกราคม 1950
Length:
09:44

Meer

Contributions:
Hin, Jan (regisseur)
Hoving, Hattum (regisseur)
NZHRM (opdrachtgever)
Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: