Media item

Mussert spreekt (acte 1)

Propaganda-filmfragmenten van de NSB. Bijeenkomsten van de NSB zowel in Utrecht in de Jaarbeurs, als in Amsterdam in het RAI-gebouw. Mussert houdt op deze bijeenkomsten zijn redevoeringen. Men ziet NSB-ers in Amsterdam in optocht over het Damrak gaan. Zij worden lastiggevallen door anti-fascistische betogers. De propagandafilm toont ook aan, welke tegenwerking de NSB van de overheid krijgt. Er worden shots getoond van krantenartikelen, die het ambtenarenverbod voor NSB-ers berichten. De film laat eveneens beelden zien van de 'gevreesde ondergang' van de wereld. Men ziet de opstanden in San Francisco, Parijs, Wenen en shots van de Spaanse Burgeroorlog. Tot slot worden er shots getoond van de verworvenheden van de Nederlandse cultuur, zoals de doop van het schip 'de Bloemfontein' en de werkzaamheden die worden verricht aan de Afsluitdijk. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Tekst : De Filmdienst der NSB vertoont de film: Mussert spreekt
00.16 Tekst : 14 December 1931 stichtte Mussert de Nationaal-Socialistische Beweging. De jonge beweging hield met een handjevol mannen den eersten Landdag in Utrecht 7 Januari 1933
00.33 Beeld : Formatie WA-mannen marcheert in Utrecht over Rijnkade gadegeslagen door talrijk publiek
01.05 Aankomst Mussert met achter hem van Geelkerken, bij het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats te Utrecht
01.13 Vanaf het balkon wordt de Nederlandse vlag gehesen waarbij de voor de deur opgestelde WA-mannen het Wilhelmus zingen
01.49 Plotseling ontstaat gewoel voor de deur, waarbij mensen wegrennen en er alom geroepen en geschreeuwd wordt
02.00 Tekst : De tweede Landdag van de NSB te Utrecht 7 October 1933. De extra treinen komen in Utrecht aan.
02.07 Beeld : Aankomst van een door stoomlocomotief getrokken personentrein waaruit NSB'ers met vlaggen en vaandels stappen
02.44 Tekst : In Marschorde naar het Jaarbeursgebouw
02.48 Beeld : Gearriveerde NSB'ers stellen zich op in rotten van vier
03.55 Aankomst bij het Jaarbeursgebouw van de marcherende gelederen
04.57 Entree van het gebouw waar de meesten de Hou Zee-groet brengen
05.18 Tekst : Defile voor den Leider
05.23 Beeld : Mussert brengt staande in open auto de Hou Zee-groet als de deelnemers aan de Landdag voor hem defileren
06.44 Ontslagbrief van Rijkswaterstaat gericht aan Mussert (noot 1)
06.56 Krantenartikel waarin een toelichting van het ambtenarenverbod voor leden van de NSB
07.01 Ander krantenbericht kopt : Een NSB-insigne een opzichtig teken ?
07.04 Krantenartikel van NSB-zijde waarin o.a.: en met de waarheid in strijd omdat dit ambtenarenverbod op de NSB werd toegepast op een grond die duidelijk is gebleken geen grond te zijn
07.08 Kop van NSB-krantenartikel : Onze illegaliteit
07.10 Kop van NSB-krantenartikel : Colijn buigt voor bazen
07.14 Krantenknipsel met : Mussert en van Geelkerken uit hun ambt ontslagen
07.19 NSB-krantenknipsel met : Mussert blijft ons trouw
07.22 Tekst : Zoo trachtten de democratische krachten ons tegen te houden, doch het mocht niet baten
07.30 Tekst : Amsterdam Landdag van de NSB in het RAI-gebouw 28 April 1934
07.47 Beeld : Aankomst stoomtrein in het Centraal Station van Amsterdam
08.39 Mussert rijdt staande in open auto langs zijn volgelingen, die opgesteld staan langs de De Ruyterkade achter het Centraal Station
09.14 Mars richting Damrak en Rokin naar de RAI
09.20 Voorop lopen Mussert, Van Geelkerken en Farwerck
09.29 Schermutseling tussen omstanders, die de marcherende
NSB'ers hinderen, en de mars begeleidende politieagenten
09.38 Stoet trekt over de Dam
10.11 Omstanders hinderen de stoet, politieagenten jagen achter de molesterenden aan
10.14 Aankomst bij het RAI-gebouw (het oude aan de 2de van Helststraat)
10.22 Bereden politie rijdt in op de mensenmenigte
10.39 Binnen in de RAI verwelkomt het publiek Mussert onder tromgeroffel en trompetgeschal
11.20 Mussert betreedt omringd door WA-mannen het RAI-gebouw
en loopt over het middenpad
11.45 WA-mannen betreden in formatie het podium
11.51 Mussert staat op het spreekgestoelte en begint zijn toespraak
13.42 Onder het gehoor o.a. Ir. F.A. Smit Kleine
13.44 Alsmede Graaf Marchant et d'Ansembourgh
15.56 Mussert beeindigt zijn rede waarop de zaal de Hou Zee-groet brengt en het Wilhelmus zingt, waarbij NSB-standaard getoond wordt
16.15 Tekst : Zoo heeft Mussert gewaarschuwd in 1934 en zoo waarschuwde hij daarvoor en daarna. De heeren hadden hadden het echter te druk om maatregelen te nemen tegen de NSB. En dat terwijl de wereld rondom in vuur en vlam stond.
16.41 Beeld : Politie van San Francisco treedt met wapenstok op tegen demonstranten
16.46 Tekst : San Francisco
16.51 Beeld : Politie-optreden tegen demonstranten waarbij gebruik gemaakt wordt van traangasgranaten
17.14 Tekst : Weenen. Beeld : beelden van demonstraties nav. de kwestie Dolfuss (1936) te Wenen, waar deelnemers door de politie gearresteerd worden
17.32 Beschadigde huizen en gebouwen in Wenen
17.44 Tekst : Spanje. Beeld : Beelden van de burgeroorlog in Spanje met o.a. charge van de bereden politie en het werpen van traangasgranaten naar de menigte betogers
17.59 Tekst : Parijs. Beeld : Door politie opgejaagde menigte vlucht over boulevards, pleinen en langs de Obelisk
19.44 Tekst : Cuba. Beeld : Beelden van de opstand van Batista, waarbij vrachtauto met bewapende Cubanen op wegrennende tegenstanders schiet
19.19 Beelden van het zgn. Aardappel-oproer in de Jordaan
19.51 Mussert houdt een redevoering (noot 2)
20.28 Kaart van Nederland ter illustratie van Mussert's betoog, waarbij door animatie het land in stukken en brokken uit elkaar valt
21.43 Mussert wordt bij verschillende gelegenheden gehuldigd
22.30 Ter illustratie van verworvenheden van de Nederlandse cultuur: beelden van begroeting van Anthony Fokker door enthousiaste menigte, van de doop van het schip Bloemfontein. Van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk
24.17 Gat in de dijk in aanleg wordt gedicht, het monument gebouwd in 1932. De weg over de dijk, het gemaal, en het beeld van Ir. Lely
24.59 Mussert besluit zijn rede met : De fut is eruit en daarom zijn wij gekomen. Beelden van marcherende WA-mannen en NSB'ers
25.42 Herhaling scene tc. 09.14
27.00 Tekst : Op hardhandige wijze werd Nederland wakker geschud. En thans zal blijken de waarheid van het gezegde : Zonder de NSB zonder de daad van December 1931 had Nederland geen toekomst meer
27.35 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1941
Length:
27:32

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: