Media item

Nieuwjaarsreceptie Mussert

Spiegel der beweging nr. 10

NSB-propagandafilm/filmjournaal van de NSB. Compilatiejournaal van onderwerpen door de NSB gefilmd in 1944 (ongesplitst) : - Nieuwjaarsreceptie van Mussert 1944, o.a. met Rauter. - Aanleg groenteteelt velden rond Den Haag. - Opening Fritz Schmidt Schule bij Doorn. - Nederlandse vrijwilligers voor de NSKK. - Stormers keren terug naar Oost-Pruisen na de kerstvakantie. - Bokswedstrijd Disch-de Pauw georg. door Vreugde en Arbeid. - Stormers oefenen in de schermsport. - Uitreiking van de spade aan NAD-ers. - Nederlandse volksdienst organiseert cursussen voor kinderverzorgster. - Inspectie politie-opleidingskamp in Schalkhaar door Rauter. - Mussert bezoekt de NSKK-motorschool in Limburg. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.01 Mussert schudt de hand van geuniformeerde functionaris van het Duitse Rijkscommissariaat
00.03 Close-up van de functionaris
00.05 Overzicht van gasten, voornamelijk NSB partijleden, op Nieuwsjaarsreceptie
00.12 Twee heren, op de rug en van opzij gefilmd, praten met SS Gruppenfuhrer Demelhuber
00.15 Mussert in gesprek met SS Obergruppenfuhrer und General der Ordnungspolizei E. Rauter
00.18 Rauter
00.19 Mussert begroet officier van de Wehrmacht
00.23 Mussert in gesprek met om hem heen staande gasten w.o.
00.26 Vlnr. Mr.Dr. H.J. Von Brucken Fock (Bureau van de Raad voor Volkshuishouding), een onbekende en het plv. Hoofd van een afdeling
00.29 Mussert onderhoudt zich met functionarissen van de W.A.
00.38 De onbekende in gesprek met Van Vloten, Hoofd Afdeling Volkszorg
00.40 Mussert in gesprek met schepene van Eck
00.46 Overzicht receptie
00.53 Mussert in gesprek met Van Vloten
00.54 Bij het afscheid worden handen geschud. EINDE
01.02 Aanleg van koude grond bakken voor groententeelt
01.10 Groentekwekers aan het werk op de velden
01.18 Ploegen met een door span paarden getrokken ploeg. EINDE
01.35 Toehoorders bij inleidingstoespraak te Doorn. Rechts Dr. Jutta Rudiger, leidster van de Bund Deutscher Madel in Nederland
01.41 Links vooraan Ritterbusch met naast hem functionarissen van de NSDAP in Nederland, luisterend naar toespraak van Genschmar, voorman van het Duitse Arbeidsfront
01.48 Ritterbusch houdt openingstoespraak
01.51 Foto van de overleden Schmidt, waarvoor bloemen zijn geplaatst
01.55 Vlag van het Deutsche Arbeiter Front wordt gehesen waarbij ieder de nazigroet brengt
02.00 Duitsers staan in de houding bij het vlaghijsen
02.06 Wapperende vlag van het D.A.F.
02.08 Rauter en Ritterbusch lopen pratend langs het gebouw van de Fritz Schmidt Schuhle
02.18 Het gebouw gefilmd van verschillende kanten. EINDE
02.23 Jongelui marcheren met hun koffertje binnenplein van kazerne op en melden zich
02.51 Groep wordt overgedragen aan Duitse officier.
Enkele recruten voor het National-Socialistische Kraftfahrer Korps
02.56 Vrijwilligers laten zich in schrijven en ondergaan aansluitend een medische keuring
03.08 Propagandaaffiche voor aanmelding bij het NSKK
03.14 Verstrekking van uniformen. Vrijwilligers passen de verstrekte kledingstukken
03.19 en reppen zich in hun nieuwe uniformen naar het eerste appel. EINDE
03.29 Stormers en stormsters marcheren naar Station Hollands Spoor
03.39 Op perron nemen zij afscheid van familie en stappen in een gereedstaande trein
03.53 Personenrijtuigen versierd met hakenkruizen,
Nederlandse vlag, WA-teken, runentekens en opschriften
03.54 Enkele laatkomers springen in de trein na haastig afscheid
04.08 Het Landsdienst embleem op een uniform
04.11 Trein vertrekt, bord met : Tot weersziens in Holland wordt nog opgeheven. EINDE
04.22 Wisselende beelden van bokswedstrijd tussen
weltergewichten Robert Disch (Dtl.) en Jan de Pauw (Ned.) en van toekijkend publiek rond de ring
05.13 Winnaar op punten Disch. Scheidsrechter pakt hem bij de hand en houdt die zegevierend omhoog. EINDE
05.17 Stormers en stormsters houden schermoefeningen
05.32 Eerste oefenwedstrijd voor stormsters
05.56 Beelden van wedstrijd tussen meer gevorderde stormsters. EINDE
06.03 Compagnie van de Nederlandse Arbeids Dienst in uniform aangetreden in een carre met in het midden hun in rotten geplaatste of kruislings liggende spaden
06.08 Wisselende beelden van de spaden, de NAD'ers, wier commandant zich meldt bij de Commandant NAD
06.23 Wisselende beelden van toespraak door het Cdt. NAD, de spaden en de luisterende NAD'ers
06.47 Vlag van de NAD wappert boven het kamp. NAD'ers met zojuist uitgereikte spaden. Compagnie marcheert het terrein af. EINDE
06.58 Villa waarin opleiding tot kinderverzorgster van de Nederlandsche Volks Dienst is gevestigd
07.02 Lerares treedt klasselokaal binnen. Beelden van een theorieles, beelden van een les handenarbeid
07.45 Cursisten tijdens gymnastiekoefeningen. EINDE
08.11 Drie sedans, merk Mercedes, stoppen bij toegangspoort van de Westenbergkazerne te Schalkhaar. Officieren stappen uit
08.26 Commandant van de opleiding en zijn staf begroeten Wunenberg, General der Ordnungspolizei en Rauter die aansluitend opgestelede erewacht van politieagenten inspecteren
08.44 In het gezelschap naast Rauter de Commandant van het Opleidingskamp der SS te Avegoor, Brendl. Achter hen in zwart SS-uniform Schrieke
08.56 Wunenberg, parade compagniesgewijs van in opleiding zijnde politieagenten langs erepodium waarop de hoge bezoekers. EINDE
09.11 Embleem van het Nat. Socialistisch Kraftfahrer Korps
09.13 Mussert inspecteert de aangetreden erewacht en spreekt aansluitend de NSKK'ers toe
09.31 Commandant van de Motor-WA krijgt het Kruis van Oorlogsverdienste met de twee zwaarden opgespeld uit naam van de Fuhrer
09.36 A.W. Zondervan en Graaf Marchant et d'Ansembourg feliciteren de zojuist gedecoreerde
09.44 Bezoekers worden rondgeleid in de motorschool en krijgen uitleg over de opleiding in verkeers- en motortechniek
10.00 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1944
Length:
10:14

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: