Media item

Bijeenkomst Nederlands arbeidsfront

Spiegel der beweging (restanten), item 1

NSB-propagandafilm. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij Woudenberg de aanwezigen toespreekt. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Geen aankondiging ; Aankomst van enkele sociale voormannen van de Nederlandse samenleving bij de jaarmarkt te Utrecht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF (noot).
00.10 O.a. Schmidt eerst buiten en later.
00.15 Binnen naast hem Woudenberg, leider van het NAF.
00.27 Toespraak van Woudenberg, beurtelings spreker en zaal waarin men Schmidt ziet zitten.
00.35 Schmidt houdt een toespraak.
01.02 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1943
Length:
01:02

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Netherlands Institute for Sound and Vision
Tags: