Mediabestand

Eerste landdag van het studentenfront

Spiegel der beweging nr. 19, item 3

NSB-propagandafilm over een bijeenkomst van het Studentenfront in het Academiegebouw waar o.a. redevoeringen worden gehouden door de studentenleider Houdijk en door Mussert. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

02.09 Studenten komen aanmarcheren over de Oude Gracht in Utrecht.
02.28 Aankomst bij het academiegebouw, hiervoor stelt men zich op. Studentenleider Houdijk inspecteert.
02.35 Zaal binnen in academiegebouw, waar Houdijk een speech houdt.
02.46 Mussert komt de zaal binnen om een toespraak te gaan houden.
03.10 Einde

Maker:
Filmdienst der NSB (producent)
Publicatiedatum:
1 januari 1941
Lengte:
01:01

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: