Media item

Hagespraak van de NSB te Lunteren (acte 1)

NSB-propagandafilm. Uit alle delen van het land komen NSB'ers met autobussen en auto's aan voor het vieren van de landdag. Zij zoeken een mooi plekje op de Goudsberg om vandaar de bijeenkomst te kunnen volgen. Er wapperen vaandels en vlaggen uit de verschillende delen van het land. Met veel ceremonieel komt Anton Mussert aan op de landdag. Van Geelkerken en van Hees houden een toespraak. Het publiek reageert daarop met veel houzee geroep. Tot slot wordt er gezamenlijk een lied gezongen. De nadruk bij deze film valt op een regelmatig beierende klok, die de NSB aan de Duitsers geschonken heeft als 'dank' voor de 'bevrijding'.

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Tekst : De Hagespraak van de NSB te Lunteren (noot 1). Ter eere en ter nagedachtenis van hen die vielen. Een reportage van Profilti Den Haag
00.18 Tekst : Op weg naar de Goudsberg
00.21 Beeld : Stroom autobussen en auto's rijden voorbij
00.31 Deelnemers w.o. enkele WA-mannen en Jeugdstormers wandelen over bospaden naar de Goudsberg
00.43 Overzicht van de deelnemers op het terrein bij de Goudsberg
00.46 Kramen waar versnaperingen verkocht worden bij ingang van het terrein
00.47 Bronzen klok boven de ingang van het terrein (noot 2)
00.57 Deelnemers installeren zich op het Hagespraak-terrein op de Goudsberg. Groepjes boterham etende deelnemers
01.10 In de menigte enkele dames in klederdracht
01.16 Erepodium op het Hagespraak-terrein met daarachter naar Neurenberger model (noot 3) nagebouwde halfronde muur
01.18 Vaandels van verschillende NSB-kringen (noot 4), w.o. Groningen-Stad en Twente-Oost, opgesteld aan de voet van de muur
01.31 Tekst : Ir. A.A. Mussert
01.32 Beeld : Mussert komt aanwandelen geflankeerd door links Zondervan, commandant der WA, en rechts jhr. D. de Blocq van Scheltinga
01.39 Afwisselende beelden van het overvolle Hagespraak-terrein en van de klok, waarbij klokgebeier en tromgeroffel het begin van de plechtigheid aangeven
02.08 WA-mannen dalen met vaandels trappen van het podium af en defileren voor de eretribune
02.14 Gezicht vanaf de eretribune op de menigte die de Hou Zee-groet brengt
02.16 WA-mannen met vaandels voor de tribune
02.21 Beierende klok
02.22 WA-mannen opgesteld voor de tribune met front naar de menigte
02.25 Tekst : Kameraad Van Hees
02.26 Beeld : Spreekgestoelte waarop Van Hees (noot 5) zich richt tot de menigte
02.31 Gezicht van bovenaf op het spreekgestoelte
02.40 Afwisselende beelden, ten dele in cu, van het publiek en van van Hees, die gedicht declameert
04.11 Nadat gejuich verstomd is neigen de WA-mannen de vaandels; gebed voor de in de meidagen 1940 gesneuvelde NSB'ers waarbij de Hou Zee-groet gebracht wordt
04.44 Zwijgende menigte waarbij stilte door klokgebeier geaccentueerd wordt
05.02 Vaandels worden opgeheven als herdenking ten einde is
05.07 Tekst : Kameraad Van Geelkerken
05.08 Publiek juicht met Hou Zee-geroep
05.19 Van Geelkerken spreekt menigte toe en memoreert gesneuvelde NSB'ers te wier nagedachtenis een erevlag ingevoerd zal worden
06.03 Feldmeyer brengt erevlag onder tromgeroffel naar voren
06.11 Overzicht van het publiek
06.13 Voor de tribune met de vaandels opgestelde WA-mannen
06.19 Rondgang met erevlag over het terrein
06.40 Na aankomst bij eretribune volgt een ceremonieel
06.52 Van Geelkerken vervolgt zijn redevoering
07.11 Overzicht van het erepodium tijdens het spelen van treurmuziek
07.18 Deelnemers brengen de Hou Zee-groet
07.38 Van Hees (?) beeindigt zijn toespraak waarna de WA-mannen voor het podium de vaandels oprichten
07.58 Beelden van het, een strijdlied zingende, publiek
08.09 In het publiek o.a. Graaf de Marchant et d'Ansembourg en een officier van de Duitse Wehrmacht
08.10 En enkele hoge officieren van de Luftwaffe
08.17 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)/Profilti (producent)
Publication date:
22 June 1940
Length:
14:57

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: