Media item

Een nieuwe tijd breekt baan (acte 1)

NSB-propagandafilm die aankondigt dat de tijd is aangebroken dat er een nieuwe Europa zal komen. De propaganda in de film richt zich hoofdzakelijk tegen het kapitalisme dat de arbeider uitbuit, tegen de vrede van Versailles, en tegen de crisis. De propaganda in de film laat zien dat de nationaal-socialistische leer de enige oplossing biedt om de volledige chaos in Europa tegen te gaan. De film geeft beelden van belangrijke historische gebeurtenissen en levert daarbij commentaar.

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Aankondiging: De Filmdienst der NSB presenteert: Een nieuwe tijd breekt baan
00.17 tekst: De overwinning van het Nationaal socialisme, zonder welke Europa geen toekomst meer heeft is weldra een feit geworden
00.35 marcherende stormers
00.45 Wereldbol waardoorheen geld wordt opgestapeld
00.50 Dichte brandkast, waarna arbeiders met petten op, fabrieken, mijnen, etc.
01.22 Beelden van het verarmde platteland
01.32 Opnames van luxe auto, tennissen, paardrijen, zeiljachten, villa's, etc.
02.22 Daartegenover armoede: men ziet hongerende kinderen in de Jordaan, dichtgetimmerde huizen, kinderen die met zijn
vijven in een bed slapen enz.
03.10 De tekst somt alle beroepsgroepen op die zo slecht worden behandeld in het kapitalisme. Men ziet werkers in kantoren, op het land, geleerden, ingenieurs, etc.
03.40 Misbruikt om de brandkasten van enkele uitbuiters te vullen
03.46 De letters Onrecht geprojecteerd op gezicht
De letter Haat geprojecteerd op gezicht
De letters Afgunst geprojecteerd op gezicht
03.54 Oorlog] 1914/1918 Dit geprojecteerd over allerlei vechtbeelden van de eerste wereldoorlog, cavalerie, infanterie
04.23 Letter 1918 geprojecteerd over het paleis van Versailles. De tekst noemt de zg. schijnvrede van Versailles
04.35 Clemenceau zet zijn handtekening onder het vredesverdrag
04.40 Volksmassa's
04.49 Wereldbol draaiend. Eroverheen geprojecteerd 1928
05.10 Opstanden van arbeiders na de wereldcrisis, o.a. een opstand in Frankrijk
05.44 Het Beursgebouw in Amsterdam, beelden die de devaluatie van de gulden weergeven
05.50 Verschillende affiches van politieke partijen om aan te geven dat het meerpartijenstelsel fout is, de affiches gaan cirkelen tot ze eindigen in een jodenster
06.08 Arbeiders staan in rij, eroverheen geprojecteerd woorden werkeloos, staking en opstand
06.19 Beelden van het Jordaanoproer uit 1934
06.48 Binnenhof, welgedane heren die met elkaar praten en kaart van Engeland eroverheen geprojecteerd
06.56 Arcadische beelden, zon, zee en kindje dat met een moeder speelt in de wei enz.
07.20 Marcherende nationaal socialisten
07.45 Hitler staande in een rijdende auto wordt toegejuicht
08.01 In een flits: Mussert die naar het publiek wuift
08.02 Zeer grote menigte (waarschijnlijk Italianen) de suggestie die hiervan uitgaat: deze menigte juicht voor Mussert
08.05 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1941
Length:
08:22

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: