Media item

Herdenking van 9 jaren strijd

NSB-propagandafilm. NSB-bijeenkomst, die het negenjarig bestaan van de partij Hees, v. / NSB herdenkt. Op deze bijeenkomst wordt o.a. toespraken gehouden door Mussert, Van Geelkerken, Woudenberg, Plekker en Van Hees.

Meer

Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Tekst door driehoekig NSB-embleem : Op 14 Wintermaand 1940 herdachten wij de negen jaren strijd van onze beweging
00.08 Beeld : De Leider der NSB, Ir. A.A. Mussert, brengt bij zijn aankomst bij de Goudsberg te Lunteren de commandant van de aangetreden WA afdeling de Hou Zee groet
00.15 Stram aangetreden WA-mannen
00.19 Leider loopt langzaam langs de gelederen. Achter hem wordt de standaard meegedragen
00.38 WA-standaard uitbeeldende een hand die bos pijlen omklemt
00.40 Mussert groet de tweede afdeling en vervolgt inspectie
00.53 Loopt tussen twee rijen WA-mannen naast Van Geelkerken trap op naar erepodium
01.03 Tekst : De secretaris-generaal kameraad Huygen. Beeld : Huygen spreekt volle zaal toe. Op de eerste rij Duitse genodigden van partij- en bezettingsautoriteiten
01.19 Tekst : De Leider. Beeld : Mussert betreedt de zaal en loopt naar zijn plaats, de aanwezigen de groet brengend
01.29 Tekst : De bloedvlag. Beeld : NSB-vlag wordt door de zaal naar het podium gebracht
01.41 Tekst : De plaatsvervanger van de Leider, kameraad van Geelkerken. Beeld : Van Geelkerken spreekt zijn rede ui (noot 1). Close-up luisterende Mussert
02.29 Zaal applaudisseert en brengt hier en daar de groet
02.35 Tekst : Onze gast, Oberdienstleiter Schmidt, Leiter des Arbeitsbereichs der NSDAP in den Niederlanden (noot 2)
02.44 Beeld : Schmidt spreekt in het Duits bijeenkomst toe.
De luisterende Van Geelkerken
03.30 Tekst : Kameraad Woudenberg. Beeld : Woudenberg spreekt aanwezigen toe (noot 3)
03.32 Overzicht van tot de laatste plaats bezette zaal
04.20 Tekst : Kameraad Spelt. Spelt spreekt en besluit rede met Hou Zee groet
05.17 Tekst : Kameraad Plekker. Plekker spreekt gehoor van NSB-functionarissen w.o. van Vessem en Huygen en Duitse autoriteiten toe
06.05 Tekst : Kameraad Van Hees. Beeld : Voordracht van Van Hees; Shots Mussert en Schmidt
06.44 Applaudisserende NSDAP-autoriteiten op eerste rij
06.47 Tekst : De Leider. Beeld : Mussert betreedt het spreekgestoelte en groet de aanwezigen die hem staande de nazigroet brengen. De standaard wordt achter hem geplaatst
07.00 Mussert tijdens zijn rede. De Duitse gasten lezen de vertaling mede
07.28 Spreekgestoelte gezien vanuit de zaal
07.40 Mussert onderstreept zijn betoog met handgebaren
07.50 Podium gezien vanuit de zaal. Erboven de tekst : Godsvertrouwen, Vaderlandsliefde, Arbeidseer. Beelden van luisterende NSB-functionarissen w.o. Plekker en rechts d'Ansembourgh, van WA-mannen en NSDAP-leiders w.o. Schmidt
10.40 Zaal applaudisseert
11.30 Mussert beeindigt zijn rede met Hou Zee, groet de aanwezigen, die staande de nazigroet brengen
11.35 Aanwezigen zingen Alle Man van Neerlands Stam
11.46 Tekst : Zwarte soldaten ] Trouw aan den Leider, Trouw aan ons Volk, Trouw aan ons Vaderland tot in den Dood ]
12.12 EINDE

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1940
Length:
12:24

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: