Media item

Agrarische Jongeren Landdag te Rolde

Spiegel der beweging nr. 5 (akte 1), item 3

NSB-propagandafilm over de Agrarische Jongeren Landdag waarbij Roskam een redevoering houdt voor het publiek en waarbij een koor optreedt. De film is gemaakt in samenwerking met het Agrarisch Front.

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

03.22 Tekst : Agrariese jongeren landdag te Rolde, over vignet agrarisch front. 03.29 Vlaggen op het landdagterrein, het koor zingt "Ik heb U lief", staande voor een kartonnen decor van een Middeleeuws kasteel. 03.34 Publiek waaronder veel jongeren (noot). 04.00 Tekst : De boerenleider Roskam. 04.02 Roskam neemt het woord, afwisselend spreker en publiek. 04.23 Applaus waarna muziek en volksdansjes. 04.46 Einde.

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)/Filmdienst Agr. Front
Publication date:
1 January 1941
Length:
01:25

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
admin
Tags: