Tags / communicatie

Television transmitter almost ready
Television transmitter almost ready
Week number: 51-05Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (01:25) 27 Jan 1951
State telegraph exists one hundred years
State telegraph exists one hundred years
Week number: 52-31Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (01:59) 01 Aug 1952
100-year history of the telephone
100-year history of the telephone
Week number: 76-33Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (02:42) 01 Jan 1976
Arnhem can telephone automaticly again
Arnhem can telephone automaticly again
Week number 47-30Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (01:29) 15 Jul 1947
The construction of the REM island progresses
The construction of the REM island progresses
Week number 64-25Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (02:06) 01 Jun 1964
First test with videophone
First test with videophone
Week number 74-12Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (01:22) 01 Mar 1974
London Calling employees of the BBC behind our microphone
London Calling employees of the BBC behind our microphone
Week number 46-18Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented. (04:35) 25 Apr 1946
Postduiven
Postduiven
Weeknummer 62-23Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd. (03:06) 19 May 1962
Satelliet-grondstation voor internationaal telefoonverkeer t...
Satelliet-grondstation voor internationaal telefoonverkeer tussen Amerika en Europa
Weeknummer 75-23Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd. (01:24) 01 Jan 1975
Wat weet u van de PTT tentoonstelling
Wat weet u van de PTT tentoonstelling
Weeknummer 47-11Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd. (02:02) 09 Mar 1947